מ"ג תהלים לא כ

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ לִּירֵאֶיךָ פָּעַלְתָּ לַחֹסִים בָּךְ נֶגֶד בְּנֵי אָדָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מָ֤ה רַֽב־טוּבְךָ֮ אֲשֶׁר־צָפַ֢נְתָּ לִּירֵ֫אֶ֥יךָ
  פָּ֭עַלְתָּ לַחֹסִ֣ים בָּ֑ךְ
    נֶ֗֝גֶד בְּנֵ֣י אָדָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה רב טובך" - ידעתי לעולם הבא יש שכר טוב ליראיך ומכל מקום בעולם הזה שהרשעים מקיפים אותם אני מתפלל עליהם שתסתירם בסתר פניך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מה רב", הגם "שרב מאד טובך אשר צפנת ליראיך", שהוא שכר הצפון לצדיקים בעוה"ב שהוא רב מאד, אבל הלא הוא צפון ונעלם ואין רואים אותו, אבל הטוב "שפעלת לחוסים בך" אינו צפון ונסתר, כי הטוב הזה הוא "נגד בני אדם", שהוא נראה לכל, (ור"ל שעל מה שימצאו רעות לצדיק בעוה"ז יש ע"ז תשובה שעי"כ ימצא שכר גדול ורב טוב בעוה"ב, אבל זה דבר צפון ורבים מכחישים עי"כ את ההשגחה ממה שנראה צדיק ורע לו, אבל ההשגחה הגלויה שיעשה ה' לחוסים בו הוא דבר הנראה לכל, ובזה תאלמנה שפתי שקר הדוברים על צדיק חי עולמים עתק לאמר שאינו משגיח):


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מה רב" - מה מאד רב הטוב אשר צפנת לתת ליראיך בעוה"ב ואף הרבה טובה פעלת להחוסים בך נגד בני אדם ר"ל אשר כל אדם חזו בו

<< · מ"ג תהלים · לא · כ · >>