מ"ג תהלים פה יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ וְיָשֵׂם לְדֶרֶךְ פְּעָמָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
צֶ֭דֶק לְפָנָ֣יו יְהַלֵּ֑ךְ
  וְיָשֵׂ֖ם לְדֶ֣רֶךְ פְּעָמָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישם לדרך פעמיו" - וישם הקב"ה את הצדק בדרכי פעמיו שיתנהג בהם את בניו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"צדק", יצייר במליצתו הנשגבה, שהטוב שיתן ה' אינו רוצה ללכת בדרך לבדו עד שילך מורה דרך לפניו שהוא הצדק, עד שימשל הצדק כמורה דרך ומנהל שהולך לפני הטוב ומראה לו הדרך ומנהלהו, ואז הטוב הולך ונמשך אחריו, וז"ש "הצדק לפניו יהלך" (היינו לפני הטוב המוזכר בכתוב הקודם) ואז "(הטוב) ישים לדרך פעמיו", אז יכין הטוב את פעמיו ללכת בדרכו לרגלי הצדק, והכונה שיבא הטוב לרגלי הצדק:


ביאור המילות

"צדק לפניו יהלך". לפני הטוב, יצייר הצדק והטוב כעצמים מופשטים, והטוב ילך בדרך אחרי הצדק המורהו דרך ילך:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"צדק" - כל איש יהלך לפניו הצדק ר"ל שיהיה הצדק תמיד נוכח עיניו וישים פעמיו לדרך הצדק ללכת אחריה וכפל הדבר לחוזק

מצודת ציון

"פעמיו" - צעדיו כמו פעמי הכן (לקמן קי"ט)