כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ וְיָשֵׂם לְדֶרֶךְ פְּעָמָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
צֶ֭דֶק לְפָנָ֣יו יְהַלֵּ֑ךְ
  וְיָשֵׂ֖ם לְדֶ֣רֶךְ פְּעָמָֽיו׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישם לדרך פעמיו" - וישם הקב"ה את הצדק בדרכי פעמיו שיתנהג בהם את בניו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

צדק - השם יהלך הצדק לפניו דרך משל.

והנכון: כי צדק שם דבר ותחסר מלת איש, כאילו כתוב: איש צדק לפניו.

יהלך - השם כדרך התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק.

והטעם: שיעזור איש צדק להתהלך לפניו ובא חסר איש, כמו: אל תהי מרי ואני תפלה צדק ישרת אחר, וכן הוא: ישם לדרך צדק פעמיו והנה הטעם כפול.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פעמיו" - צעדיו כמו פעמי הכן (לקמן קי"ט) 

מצודת דוד

"צדק" - כל איש יהלך לפניו הצדק ר"ל שיהיה הצדק תמיד נוכח עיניו וישים פעמיו לדרך הצדק ללכת אחריה וכפל הדבר לחוזק

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צדק", יצייר במליצתו הנשגבה, שהטוב שיתן ה' אינו רוצה ללכת בדרך לבדו עד שילך מורה דרך לפניו שהוא הצדק, עד שימשל הצדק כמורה דרך ומנהל שהולך לפני הטוב ומראה לו הדרך ומנהלהו, ואז הטוב הולך ונמשך אחריו, וז"ש "הצדק לפניו יהלך" (היינו לפני הטוב המוזכר בכתוב הקודם) ואז "(הטוב) ישים לדרך פעמיו", אז יכין הטוב את פעמיו ללכת בדרכו לרגלי הצדק, והכונה שיבא הטוב לרגלי הצדק:

ביאור המילות

"צדק לפניו יהלך". לפני הטוב, יצייר הצדק והטוב כעצמים מופשטים, והטוב ילך בדרך אחרי הצדק המורהו דרך ילך: