<< · מ"ג תהלים · לה · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל עַצְמוֹתַי תֹּאמַרְנָה יְהוָה מִי כָמוֹךָ מַצִּיל עָנִי מֵחָזָק מִמֶּנּוּ וְעָנִי וְאֶבְיוֹן מִגֹּזְלוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּ‍֥ל־עַצְמוֹתַ֨י ׀ תֹּאמַרְנָה֮
  יְהֹוָ֗ה מִ֥י כָ֫מ֥וֹךָ
מַצִּ֣יל עָ֭נִי מֵחָזָ֣ק מִמֶּ֑נּוּ
  וְעָנִ֥י וְ֝אֶבְי֗וֹן מִגֹּֽזְלֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל עצמותי" - יקלסוך על כך כי עתה

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כל עצמותי - רמז לגוף, כי העצמות מוסדותימו וכאילו תדברנה ותעידנה כי אין אלהים, רק השם שיכול להציל זה העני.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כל זה איננו חטוף כחבריו אלא נקרא בקמ"ץ רחב, כמו כל אחי רש שנאהו (שם יט ז).

והשאר שהם נקודים קמ"ץ הם חטו"פים כלם זולתי אלו השנים.


עצמותי וזכר העצמות במקום הגוף, כי העצמות מעמידי הגוף ויסודו.


תאמרנה יהוה מי כמוך אמר: כי הנפש והגוף יודו לך שהצלתם.

והודאת הגוף דרך משל, כמו לבי ובשרי ירננו אל אל חי (תהלים פד ג).

או פרוש עצמותי: הזדעזע אברי הגוף [4] בכונת התפלה וההודאה וכאלו הם ישבחו.

או פרוש כל עצמותי: כי מתכונת יצירת אברי הגוף ישבח האדם הבורא בהם, וכאלו הם ישבחו.

וכן פרשו אותו החכם רבנו בחיי [5] נח עדן, והרב החכם הגדול רבינו משה [6] בן רבנו מימון, זכר צדיק לברכה.

וטוב הוא הפרוש, אבל אינו נופל בענין הפסוק.


מציל שתציל עני מחזק ממנו שהצלת אותי מאיבי שהיו חזקים ממני ובדרש (ראשית רבה נד; שוחר טוב בשנוי קצת לשון ושלא במקומו: על מזמור לד כג): מציל עני מחזק ממנו

ועני ואביון מגזלו: יצר טוב מיצר רע; ויש יש גזלן גדול מזה?

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחזק ממנו" - מן האויב החזק ממנו

"מגוזלו" - ממי שרוצה לגזלו

"מי כמוך" - מי מושיע כמוך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל עצמותי תאמרנה", ר"ל כי הדבר שבו נעשה הנס הוא האומר והמעיד על הנס, ובאשר נעשה לי נס בכל עצם מעצמותי ובכל אבר, שכ"א מאיברי היו בסכנה מיוחדת, וא"כ כל עצמותי יעידו על שה' אין כמוהו, ונגד הצלת הגוף יאמרו שהוא "מציל עני מחזק ממנו", ונגד הצלת הממון יאמרו שהוא "מציל עני ואביון מגוזלו":

 

<< · מ"ג תהלים · לה · י · >>


  1. ^ *הערת המדפיס: ראה כוזרי ב עט.
  2. ^ *הערת המדפיס: חובות הלבבות ב ה.
  3. ^ *הערת המדפיס: מורה הנבוכים א.
  4. ^ *הערת המדפיס: ראה כוזרי ב עט.
  5. ^ *הערת המדפיס: חובות הלבבות ב ה.
  6. ^ *הערת המדפיס: מורה הנבוכים א.