מ"ג תהלים ל יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָפַכְתָּ מִסְפְּדִי לְמָחוֹל לִי פִּתַּחְתָּ שַׂקִּי וַתְּאַזְּרֵנִי שִׂמְחָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָפַ֣כְתָּ מִסְפְּדִי֮ לְמָח֢וֹל לִ֥֫י
  פִּתַּ֥חְתָּ שַׂקִּ֑י
  וַֽתְּאַזְּרֵ֥נִי שִׂמְחָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתחת" - אלאק"ש בלע"ז כמו (בראשית כ"ד) ויפתח את הגמלים ורבותינו דרשו כל המזמור על מרדכי ואסתר והמן בפסיקתא זוטא ואני אמרתי בשלוי אמר המן אליך ה' אקרא אמרה אסתר וכו' עד היה עוזר לי הפכת מספדי למחול לי אמר מרדכי וכל ישראל

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


הפכת - שמח כי יחיה עד מלאת נשמתו לעבוד בוראו ולהכיר מעשיו, כי בעבור זה נברא.

וטעם: פתחת שקי – דרך משל המתאבל על נפשו.

וטעם: ותאזרני – לחיזוק.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הפכת" - הלא רבות פעמים הפכת מספדי למחול והשק אשר שמתי על מתני בעבור האבל והצער הלא התרת אותו מעלי ואזרתני בשמחה לזה גם עתה חנני

מצודת ציון

"למחול" - מלשון מחולות ורקוד

"פתחת" - ענין התרת הקשר כמו פתחת למוסרי (לקמן קי"ו)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הפכת", והנה ראיתי שגם אתה שמעת תפלתי בעבור תכלית זה, כי מה "שהפכת מספדי למחול לי" היה על הכונה "למען יזמרך כבוד", ומצייר שכבר נתאספו כל העם להספידו כי חשבו שמת, ופתאום חזרה בו נשמה עד שהקבוץ שבאו להספידו ועמדו סביב מטתו התחילו לחול במחול ובמחולות, ולא זאת לבד כי "גם פתחת שקי", שעד עתה היה לבוש שק מפני עונו ועתה הסיר את שקו כי ידע שנמחל לו העון, "ותאזרני שמחה" תחת השק, וכ"ז עשית.


 

<< · מ"ג תהלים · ל · יב · >>