מ"ג תהלים כב כב


<< · מ"ג תהלים · כב · כב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הוֹשִׁיעֵנִי מִפִּי אַרְיֵה וּמִקַּרְנֵי רֵמִים עֲנִיתָנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ה֭וֹשִׁיעֵנִי מִפִּ֣י אַרְיֵ֑ה
  וּמִקַּרְנֵ֖י רֵמִ֣ים עֲנִיתָֽנִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הושיעני מפי אריה" - כאשר מקרני ראמים עניתני זה האמורי אשר כגובה ארזי' גבהו (עמוס ב') שלשים ואחד מלכים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הושיעני - כנגד אריה טורף ושואג.

וטעם יחידתי – בעבור היות כל נשמת אדם יחידה מתבודדת עם גופה מנשמת הכל ובהפרדה מגוייתה, אז תאסף אל הכל.

וטעם ומקרני ראמים – שהם חזקים מכל הקרנות ושמעתי בני איש אומרים: כי הראם יפיל עצמו מהר גבוה על קרניו ולא תשברנה, ורמים חסר אל"ף, כמו ברחוץ הליכי בחמה.

וטעם עניתני – כי כבר עשית לי חסד מצרה כזאת.

וטעם ומקרני – כאילו הייתי על קרניו. ויש אומרים: כי קרניו גבוהים מכל הקרנות, והעד: ותרם כראם קרני.

וטעם עניתני – כנגד אקרא יומם ולא תענה.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני: כי הראם ינגח בקרניו כמו שאמר (דברים לג יז): בהם עמים ינגח.

ועניתני כמו תענני ורבים כמוהו בדברי נבואה.

או פרושו: כי פעמים רבות הושעתני מצרות גדולות שהתשועה מהן כמו הנושא מקרני ראמים; וכמו שהוצאתני משאר גליות כן הושיעני עתה מפי אריה.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עניתני" - הלא מעולם ענית לי להצילני מחוזק האומות לזה הושיעני גם עתה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הושיעני", צייר במליצתו כאלו בין הטורפים הבאים לטרפו בא גם אריה בתוכם וכבר אחזו בפיו, והזמין לו ה' ראם שלקחו מפי האריה והרימו על קרניו, והוא בעודו עומד על קרני הראם והקהל סביבו, משם מקרני הראם הוא מודה ומהלל לה', וז"ש "הושיעני מפי אריה", הגם שאני בפיו הושיעני ע"י הראם, ואז "מן קרני הראם" אשר שם "עניתני", מן המקום הזה.

ביאור המילות

"עניתני". להמפרשים היל"ל תענני ולפי מה שפירשתי רצונו לומר אשר עניתני:
 

<< · מ"ג תהלים · כב · כב · >>