<< · מ"ג תהלים · צ · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי אֶלֶף שָׁנִים בְּעֵינֶיךָ כְּיוֹם אֶתְמוֹל כִּי יַעֲבֹר וְאַשְׁמוּרָה בַלָּיְלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֤י אֶ֪לֶף שָׁנִ֡ים בְּֽעֵינֶ֗יךָ
  כְּי֣וֹם אֶ֭תְמוֹל כִּ֣י יַעֲבֹ֑ר
    וְאַשְׁמוּרָ֥ה בַלָּֽיְלָה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אלף שנים בעיניך" - אלף שנים של בני אדם הם כיום אחד של הקב"ה ועוד מן הלילה עמו כי יום א' של הקב"ה ומעט מן הלילה של הקב"ה הם אלף שנים שהרי לא אמר הכתוב שיהא יומו של הקב"ה אחד כאלף שנים אבל כשיצא מעט מן הלילה עמו אז יומו שלם והוי אלף שנים ולכך מת אדם הראשון תוך אלף שאם היה חי אלף היה יותר מיומו של הקב"ה ושמא שיעור אותה אשמורה הוא כמו שיש ממיתת אדם הראשון עד אלף שנים ואנן לא ידעינן כמה הוי אותה אשמורה כי אם מסברא (מצאתי)

"כי אלף שנים בעיניך וגו'" - וכשעלתה תשובה בדעתך מתחלה יפה דנת ובראת אותה וראוין היו השנים לכך לפי (שלא) היו ימי בני אדם רבים שלא היו אלף שנים בעיניך אלא כיום הולך שעבר וחלף ומעט מן הלילה עמו שהרי אמרת לאדם הראשון (בראשית ב) כי ביום אכלך ממנו מות תמות וחיה תשע מאות ושלשים שנה נמצאו אלף שנים עולים ליום שלם ומעט מן הלילה עמו

"כיום אתמול כי יעבור" - שכבר עבר

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כי, בעיניך - עם בני אדם ידבר השם ואל תתמה בעבור שובו לשון רבים, ואחר כן בעיניך, כי כן משפט הלשון.

זכור ימות עולם בינו, טפכם נשיכם וגרך.

וטעם כיום – אולי חיית אתה בן אדם אלף שנים, ככה יהיו כיום אתמול, כי יעבור שכבר עבר, או כמו אשמורה בלילה.

ועל דרך הפשט מה טעם לאמר כיום אתמול היה מספיק היום והנו כמו אילו חיה אלף שנים, ואשר יורה יושר, פירושי שיאמר: ימי שנותינו בהם שבעים שנה, שלא יגיעו לאלף ולפרש אותו על דור המבול רחוק הוא.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואשמורה" - היא חלק משלשה חלקי הלילה וקרואים אשמורה בלשון מקרא 

מצודת דוד

"ואשמורה בלילה" - וכמו משמורה אחת ממשמרות הלילה כי לאחר שעבר הזמן משמר אחד ואלף שנים לאחת תחשב

"כי אלף שנים" - ר"ל ע"י היסורים כאילו תאמר להאדם הלא אף אם תחיה אלף שנים הלא יהיה בעיניך כיום אתמול כאשר יעבור כי אחר שעבר הזמן מה לו אם היה זמן מרובה או זמן מועט הלא הלך לו ואיננו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אלף", כן תאמר אל בני אדם, שובו מעולם הזה הזמני, "כי אלף שנים" שחיית פה בעולם החומרי, הלא ידמו "בעיניך כיום אתמול כי יעבר", וגם ידמו בעיניך "כאשמורה" בלילה, ומבאר נגד מ"ש כיום אתמול כי יעבור.

 

<< · מ"ג תהלים · צ · ד · >>