מ"ג תהלים פ ו

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֶאֱכַלְתָּם לֶחֶם דִּמְעָה וַתַּשְׁקֵמוֹ בִּדְמָעוֹת שָׁלִישׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֶ֭אֱכַלְתָּם לֶ֣חֶם דִּמְעָ֑ה
  וַ֝תַּשְׁקֵ֗מוֹ בִּדְמָע֥וֹת שָׁלִֽישׁ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האכלתם לחם דמעה" - במצרים

"ותשקמו בדמעות שליש" - בבבל שהיו שבעים שנה שהוא שליש של מאתים ועשר של מצרים זו למדתי מיסודו של רבי משה הדרשן ויש לפתור על שם שמלכות יון היתה הצרה השלישית וא"ת רביעית היא שהרי פרס ומדי קדמו כל שבעים שנה של בבל אינה אלא גלות אמת ומנחם פירש שליש שם של כלי ששותין בו וכן פי' (ישעיהו מ') וכל בשליש עפר הארץ ורבותינו פירשוהו על ג' דמעות שהוריד עשו שנאמר בו (בראשית כ"ז) ויצעק צעקה הרי אחת גדולה הרי שתים ומרה הרי שלש ועליהם זכה לחיות על חרבו והיה כאשר תריד וגו' (שם)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"האכלתם לחם דמעה", מרוב ענים נדמה כאילו אוכלים לחם של הדמעות, לחם צר ומים לחץ, וכמו שנזכר רוב העוני שלהם בנחמיה סי' ה':


ביאור המילות

"שליש". יל"פ כי שלש פעמים הגלם נבוכדנצר, ור"ל שלש פעמים האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות, או שנתקן בימי בלשצר שהיו שלשה מלכים לגלות בבל, או כיון על מצרים ובבל ומדי ג' גליות:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ותשקמו" - תשקה אותם בדמעות מלא שליש ר"ל הדמעות הרוו צמאונם

"לחם דמעה" - במקום הלחם האכלתם דמעה כי דמעת הבכי מונע תאות האכילה וכאלו משביע כדבר מאכל

מצודת ציון

"שליש" - שם מדה גדולה וכן וכל בשליש (ישעיהו מ')

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

ותשקמו בדמעוות שליש. אמר רבי אלעזר: שלש דמעות הוריד עשו מעיניו, אחד מעינו של ימין, ואחד מעינו של שמאל, והשלישית היתה קשורה בעינו, שנאמר: ותשקמו בדמעות שליש, "שלש" אינו אומר אלא שליש. רבי אמר, ואית דאמרי משמיה דרבי שמלאי: אמרו ישראל לפני הקדוש-ברוך-הוא, רבונו של עולם, בזכות שלש דמעות שהוריד עשו מעיניו השלטתו מסוף העולם ועד סופו ונתת לו שלום בעולם הזה, אנו שדמעתנו תדירה ביום ובלילה כלחם, על אחת כמה וכמה שתמלא עלינו רחמים, לכך נאמר: האכלתם לחם דמעה.

<< · מ"ג תהלים · פ · ו · >>