מ"ג תהלים ה יא


<< · מ"ג תהלים · ה · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
האשימם א‍להים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַאֲשִׁימֵם אֱ‍לֹהִים יִפְּלוּ מִמֹּעֲצוֹתֵיהֶם בְּרֹב פִּשְׁעֵיהֶם הַדִּיחֵמוֹ כִּי מָרוּ בָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַ֥אֲשִׁימֵ֨ם ׀ אֱֽלֹהִ֗ים
  יִפְּלוּ֮ מִֽמֹּעֲצ֢וֹתֵ֫יהֶ֥ם
בְּרֹ֣ב פִּ֭שְׁעֵיהֶם הַדִּיחֵ֑מוֹ
  כִּי־מָ֥רוּ בָֽךְ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממועצותיהם" - שהם יועצים על ישראל ואז ישמחו כל חוסי בך

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

האשימם - האל"ף שרש או תתחלף כיו"ד תישמנה, כמו: והאדמה לא תשם. וטעם ממועצותיהם – כי עצתם תפילם.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

האשימם אלהים יש מפרשים: מלשון שממה; ואשם ושמם כענין אחד.

ויתכן לפרשו בענין אשם.

ופרושו: האשימם בעצתם, כלומר שלא יתכן ולא יזדמן להם מה שחשבו לעשות עלי.

ובא בלשון אשם כדרך ולא יחטא (שופטים כ טז) ; וזה הוא שאמר: יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך: בשנאתם אותי ואתה צוית עלי להיות מלך והם מרו את דבריך.

מרו מענין מריתם פי (במדבר כז יד).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האשימם" - לכן האשימם במשפט ויפלו בשפל המצב בעבור רוע עצתם וכפי רוב פשעיהם כן הדיחם מדחי אל דחי כי הלא בך מרדו כי הזהרת על זה 

מצודת ציון

"האשימם" - מלשון אשמה

"מרו" - מלשון מרי ומרד

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האשימם אלהים", שיצאו אשמים בדין, וזה מצד שני ענינים
  • א) מצד שהם חוטאים בעצת השכל לא מצד התאוה והשגגה, ועל זה אמר "יפלו ממעצותיהם",
  • ב) מצד ששונים בחטאם עד שנעשו מומרים לדבר, ועל זה אמר "ברוב פשעיהם", כמ"ש בדור המבול וירא ה' כי רבה רעת האדם וכל יצר מחשבות לבו רק רע. שמכל זה נראה "כי מרו בך", ועושים להכעיס בשאט נפש, והמליץ כאילו עצתם הרע היא תהיה סבת נפילתם, משם יפלו ממרום עצתם ארץ, שעל זה אמר יפלו מן מועצותיהם (המ"ם הוא מ' המקום) ורוב הפשעים והשנותם היא תדחה אותם ותדחפם ליפול, באופן שימצאו ענשם מיד חטאתם, וכמדת חטאתם החטא ימיתם, ובמדה שמדדו ימדד להם, אבל

 

<< · מ"ג תהלים · ה · יא · >>