מ"ג תהלים יא א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו [נודי] הרכם צפור

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד בַּיהוָה חָסִיתִי אֵיךְ תֹּאמְרוּ לְנַפְשִׁי נודו [נוּדִי] הַרְכֶם צִפּוֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לַמְנַצֵּ֗חַ לְדָ֫וִ֥ד
בַּֽיהֹוָ֨ה ׀ חָסִ֗יתִי
  אֵ֭יךְ תֹּאמְר֣וּ לְנַפְשִׁ֑י
    נודו נ֗֝וּדִי הַרְכֶ֥ם צִפּֽוֹר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איך תאמרו לנפשי נודי וגו'" - זהו דוגמת כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' (שמואל א כו) שגרשוהו מארץ לחוצה לארץ וכאן הוא אומר בה' חסיתי שיחזירני להסתפח בנחלתי איך תאמרו אתם טורדים לנפשי נודי הרכם עבור הר שלכם אתה צפור הנודד שכל אדם המיטלטל נמשל לצפור הנודדת מן קינה כדכתיב כצפור נודדת מן קינה כן איש נודד ממקומו (משלי כז) שנדד קינך שטרדנוך מכל ההר כצפור הנודדת נודו כתיב שהוא נדרש אף בישראל שהאומות אומרים להם כן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"למנצח", במזמור זה יתוכח את בני דורו אשר טענו על אמונת ההשגחה ממה שהרשע מכתיר את הצדיק וה' לא יעשה משפט, ותשובתו, שבזה יבחן את בני אדם, שאם היה מעניש את הרשע תיכף לא היה מקום לבחירה ולשכר ועונש, והיו כולם עובדים את ה' מיראת העונש, אבל ע"י שהעלים את השגחתו, בזה יבחנו הצדיקים העובדים את ה' באמת ובזה יגדל שכרם.

"בה' חסיתי", אנכי חוסה בה' בהשגחתו הפרטית, ואתם "איך תאמרו לנפשי" כי "נודי הרכם", פי' הנוד שלי שאני נע ונד על הרכם ונרדף מפני אויבי, הוא דומה כמו "[נוד] צפור" שהוא מקריי בלתי השגחיי ושכן נדידה שלי הוא במקרה לא בהשגחה, ואתם מביאים ראיה לזה שאין ה' משגיח:


ביאור המילות

"נודי". שם, נוד שלי על הרכם, כנוד צפור:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לנפשי" - איך תאמרו על נפשי הר שלכם הוא נד כצפור ר"ל מלך ישראל הוא נד מפני שאול כצפור הזה הנודד וסופו לפול ברשת וכן יהיה סופו ליפול ביד שאול ואמר איך תאמרו כן הלא בה' חסיתי וכל יכול להצילני