<< · מ"ג תהלים · עו · ו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֶשְׁתּוֹלְלוּ אַבִּירֵי לֵב נָמוּ שְׁנָתָם וְלֹא מָצְאוּ כָל אַנְשֵׁי חַיִל יְדֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֶשְׁתּֽוֹלְﬞל֨וּ ׀ אַבִּ֣ירֵי לֵ֭ב נָמ֣וּ שְׁנָתָ֑ם
  וְלֹֽא־מָצְא֖וּ כׇל־אַנְשֵׁי־חַ֣יִל יְדֵיהֶֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשתוללו" - כמו השתוללו כמו (דברי הימים ב' כ') ואחרי כן אתחבר אחזיה וגו' כמו התחבר ונגזר אשתוללו מגזרת (איוב יב) מוליך יועצים שולל והוא לשון משגה ושלו כשוטים שוגים והתי"ו נופלת בלשון המתפעל באמצע התיבה בכל תיבה שתחילתה שי"ן

"נמו שנתם" - נרדמו בשינה לשון תנומה

"ולא מצאו" - ידיהם וכחם כשבאת ליפרע מהם

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אשתוללו - האל"ף תחת ה"א התפעל כמו אתחבר, ויחסר בי"ת ממלת שנתם.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשתוללו" - ענין סכלות כמו מוליך יועצים שולל (איוב י"ב)

"נמו" - מלשון תנומה 

מצודת דוד

"אשתוללו" - חיל סנחריב שהיו אבירי לב למלחמה נעשו שוטים לבלי דעת לערוך מלחמה ונרדמו בשינה וכל אנשי החיל לא מצאו ידיהם לערוך מלחמה והוא ענין מליצה לומר שכולם נפלו פגרים מתים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשתוללו", ואיך "אבירי לב" אלה חיל סנחריב, השתוללו ונשכח מהם דבר זה, שהטורף האדיר מכל יבא עליהם בלילה מהר ציון להשחיתם, ואיך "נמו שנתם" ושכבו לישן בלילה הזאת, עד שאח"כ "לא מצאו כל אנשי חיל ידיהם", יצייר שנאבדו ידיהם מהם, ובעת בא הטורף עליהם לא היו להם ידים ללחום כנגדו, איך היה זה משיב.

ביאור המילות

(ו-ז) "אשתוללו". הא' במקום ה' השתוללו, וכן כל מלבושי אגאלתי (ישעיה ס"ב) ופי' מענין שכחה, וכן וסר מרע משתולל (שם נ"ט) לפירושי.

"נמו שנתם, נרדם". תנומה קלה משינה, ותרדמה היא השינה העמוקה, שנמו קצת ובאו לשינה ומן השינה נרדם בתרדמה עמוקה ע"י גערת אלהי יעקב, הפך מגערת אנשים שמעיר מן השינה, נרדם הוא ורכב שלו:
 

<< · מ"ג תהלים · עו · ו · >>