<< · מ"ג תהלים · עו · יב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נדרו ושלמו ליהוה א‍להיכם כל סביביו יובילו שי למורא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נִדֲרוּ וְשַׁלְּמוּ לַיהוָה אֱ‍לֹהֵיכֶם כָּל סְבִיבָיו יוֹבִילוּ שַׁי לַמּוֹרָא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נִ֥דְﬞר֣וּ וְשַׁלְּמוּ֮ לַיהֹוָ֢ה אֱֽלֹהֵ֫יכֶ֥ם
  כׇּל־סְבִיבָ֑יו
  יֹבִ֥ילוּ שַׁ֝֗י לַמּוֹרָֽא׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נדרו ושלמו" - נדריכם

"כל סביביו" - השומעים תשועה זו וכן עשו כמ"ש (ישעיהו יט) יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לה' צבאות

"יובילו שי למורא" - למה לפי שבעת חפצו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

נדרו - יתכן שאמרו כן אנשי ירושלם בעת צרתם, או כאשר תחגור שארית חמות יאמרו אלה לאלה נדרו ושלמו.

למורא - בעבור המורא.

ורבי משה אמר: כי הוא תאר, כמו הוא מוראכם.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יובילו" - יביאו כמו לרקמות תובל למלך (לעיל מה)

"שי" - תשורה ודורון 

מצודת דוד

"כל סביביו" - העובדי כוכבים היושבים סביבות ירושלים בשומעם מפלת סנחריב יביאו מנחה בעבור המורא של ה' ופחד גאונו

"נדרו" - אתם בני ישראל נדרו נדרים ושלמו אותם לה'

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נדרו" נדרים "לה' אלהיכם", ושלמו נדריכם, עד שכולם "יובילו שי למורא", ר"ל אחר שעקר מקור היראה הוא בה', שכחו של אשור ומה שהתיראו כולם מפניו היה ע"י שה' חלק לו חלק מיראתו, וה' הוא המורא, ר"ל המקור של היראה, שמשם קבל אשור את היראה, שהטיל על מלכי ארץ, וא"כ למה תובילו שי לאשור, "הובילו שי" אל מקור שמשם בא היראה, " למורא" למקום היראה ומקורה:

ביאור המילות

"שי למורא". השמות שנוסף בם מ"ם האמנתי"ו. מורים על המקום המיוחד לאיזה דבר, כמו מקדש מושב וכדומה. כמ"ש באילת השחר (כלל ז'). ומלת שי לא נמצא רק במנחה שמביאים לה' אל היכלו לרצותו. (ישעיה י"ח. למעלה ע"ב):
 

<< · מ"ג תהלים · עו · יב · >>