מ"ג תהלים ב ב


<< · מ"ג תהלים · ב · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יִתְיַצְּבוּ מַלְכֵי אֶרֶץ וְרוֹזְנִים נוֹסְדוּ יָחַד עַל יְהוָה וְעַל מְשִׁיחוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יִ֥תְיַצְּב֨וּ ׀ מַלְכֵי־אֶ֗רֶץ
  וְרוֹזְנִ֥ים נֽוֹסְדוּ־יָ֑חַד
    עַל־יְ֝הֹוָ֗ה וְעַל־מְשִׁיחֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד וגו'" - ורוזנים שיניור"ש בלע"ז "נוסדו" - לשון סוד פורקונשילרונ"ט בלע"ז ומה היא העצה

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתיצבו" — עם הגוים המלכים והסגנים יחדו.

ונוסדו – מגזרת סוד והנה על דרך (תהלים לה א): "ריבה ה' את יריבי" שהוא מגזרת רב והוא מעלומי העי"ן ריב, וכן סוד מגזרת סיד. ויו"ד יריבי הפוך והוא תאר חסר. או הוא מטעם יסוד על דעת האומר שזה המזמור שאמר המשורר נאמר על דוד או הוא התנבא על עצמו הנה מצאנו גוים רבים היו תחת יד דוד ואם על המשיח הדבר יותר ברור.

וטעם על ה', שיצאו מתחת יד שקול הדעת שנטע השם בלב כל אדם.

"ועל משיחו" — שלא יכחישו לו ויסורו אל משמעתו לתת לו מס.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יתיצבו" - מוסב על למה האמור במקרא שלפניו לומר למה יתיצבו המלכים והשרים בעצה אחת על ה' ועל משיחו  

מצודת ציון

"ורוזנים" - שרים

"נוסדו" - ענין עצה כמו נמתיק סוד (לקמן נ"ה) ע"ש שהעצה נעשה בסוד לבל יגולה או לפי שהעצה להמעשה הוא כהיסוד לבנין

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתיצבו", המרד יהיה לפעמים מצד המלך שמורד בו כצדקיהו שמרד בנבוכדנצר ולפיהו נמשכו העם אחריו, ולפעמים יצא המרד מן העם שימרדו בהרודה בם ואחריהם ימשך גם מלכם בקשר המרד, ואמר שמרד זה יצא בין מן העמים, כמ"ש למה רגשו גוים, בין מן מלכיהם, כמ"ש "יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים", מצייר שהגוים רוגשים ומורדים בצד אחד, ומלכיהם נצבים בצד השני עם הרוזנים שהם שרי העצה "ונוסדו" סודות "יחד" איך ללחום, והמרד הוא בין "על ה'" מצד הדת, ובין "על משיחו" מצד הממשלה:

ביאור המילות

"ורוזנים", הם שרי העצה, ובאו סמוכים אל מלכים תמיד, והבדלם מן יועצים, שהם בעלי הסודות והיועצים בעניני הדת, ע"כ אמר נוסדו, שהוא קרוב מענין סוד, מתיעצים בסוד:
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ומה הוא הריק? הוא שאומרים הנה "יתיצבו מלכי ארץ", לעתיד הוא ביום בא גוג וגם רוזנים מעתה נוסדו יחד "על ה'", ועל דוד "משיחו":

<< · מ"ג תהלים · ב · ב · >>