מ"ג תהלים פא ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֲסִירוֹתִי מִסֵּבֶל שִׁכְמוֹ כַּפָּיו מִדּוּד תַּעֲבֹרְנָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֲסִיר֣וֹתִי מִסֵּ֣בֶל שִׁכְמ֑וֹ
  כַּ֝פָּ֗יו מִדּ֥וּד תַּעֲבֹֽרְנָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדוד" - מעבודת עבדות לבשל קדירות כדרך שאר העבדים מדוד קדירה כמו (שמואל א ב') והכה בכיור או בדוד

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הסירותי מסבל שכמו", ר"ל שאז שמע שפרעה אמר כן שיצא לחירות, וזה היה בר"ה, אולם לא פרעה היה המדבר, כי אני אשמע אז שפת לא ידעתי, היינו שהאל הבלתי נודע אמר כן, שהגם שבגלוי דבר פרעה זאת, בהסתר יצא דבור זה מאת ה', שהוא הוציאו לחירות והוא "אמר הסירותי מסבל שכמו", וכמו שהיה בימי קדם ביוסף כן היה גם עתה, כי.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כפיו" - העברתי כפיו מן הדוד ממה שהיה מבשל לאדוניו ועשה לו מלאכת עבד

"הסירותי" - אמר במקום ה' בזה היום הסירותי מסבל שכמו של ישראל כי ארז"ל בר"ה בטלה העבודה מאבותינו במצרים

מצודת ציון

"מסבל" - ענין טעינת משא כמו והנושאים בסבל (נחמיה ד')

"שכמו" - כתפיו

"מדוד" - כלי בישול כקדרה וכיוצא וכן והכה בכיור או בדוד (שמואל א ב)

<< · מ"ג תהלים · פא · ז · >>