מ"ג תהלים עח מח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּסְגֵּר לַבָּרָד בְּעִירָם וּמִקְנֵיהֶם לָרְשָׁפִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּסְגֵּ֣ר לַבָּרָ֣ד בְּעִירָ֑ם
  וּ֝מִקְנֵיהֶ֗ם לָרְשָׁפִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסגר לברד בעירם" - כשהתחיל הברד לירד המצרי מבריח צאנו לבית והברד נעשה למולו כמין כותל והמצרי שוחטו ונותנו על כתיפו להוליכו לבית ולאוכלו והעוף בא ונוטלו הימנו וזה ומקניהם לרשפים לעופות כמו ובני רשף יגביהו עוף (איוב ה') זה מדרשו ולפי פשוטו לרשפים רשפי אש כדכתיב (שמות ט') ואש מתלקחת בתוך הברד

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


לרשפים - הם, ותהלך אש ארצה.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(מח-מט) "ויסגר", הברד הרג גם את בהמתם, וגם זה היה למותר שזה נכלל במכת דבר שהדבר הרג את כל הבהמות, וא"כ מכת הברד על הבהמות היה למותר, וז"ש "ויסגר לברד בעירם" שהברד והרשפים הרג את בעירם ומקניהם וזה היה למותר, כי הלא "ישלח בם חרון אפו" הלא עתיד לשלח חרון אפו שהוא הדבר, והוא יכלה את הבהמות:


ביאור המילות

"בעירם, ומקניהם". בעירם הבהמות, ומקניהם כולל כל הקנינים שלא הוכו מהברד אכלום רשפי אש, כמ"ש ואש מתלקחת בתוך הברד:

 

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

(מח) ועוד זאת עשה האלקים על הדרך הזה והוא, כי הנה "{ויסגר לברד בעירם"כו' והוא כי צוה להעז ולהסגיר "בעירם ומקניהם"הביתה מפני הברד, ולמה עשה כן ואדרבה היה לו ית' להסתיר דבר למען כלותם מהר, וזה יאמר אסף הלא תראה כי "ויסגר לברד"שהוא בשביל הברד "בעירם ומקניהם"בשביל הרשפים הם רשפי אש מתלקחת בתוך הברד התרה להסגירם הביתה באומרו ועתה שלח העז את מקנך כו' (שמות ט), ולמה עשה ככה ואדרבה היה ראוי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לרשפים" - רשפי אש שהיתה מתלקחת בתוך הברד

מצודת ציון

"ויסגר" - ענין מסירה כמו לא תסגיר עבד (דברים כג)

"בעירם" - בהמתם

"לרשפים" - ענין להט ולהב

<< · מ"ג תהלים · עח · מח · >>