מ"ג תהלים י ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יחילו דרכו [דרכיו] בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל צורריו יפיח בהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָחִילוּ דרכו [דְרָכָיו] בְּכָל עֵת מָרוֹם מִשְׁפָּטֶיךָ מִנֶּגְדּוֹ כָּל צוֹרְרָיו יָפִיחַ בָּהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָ֘חִ֤ילוּ דְרָכָ֨ו ׀ בְּכׇל־עֵ֗ת
  מָר֣וֹם מִ֭שְׁפָּטֶיךָ מִנֶּגְדּ֑וֹ
    כׇּל־צ֝וֹרְרָ֗יו יָפִ֥יחַ בָּהֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחילו" - יצליחו ודומה לו (איוב כ) על כן לא יחיל טובו וי"מ יחילו כמו (שמואל ב ג) יחולו על ראש יואב

"מרום משפטיך כנגדו" - מסולקים ומרוחקי' משפטי יסורין ופורעניו' שלך מנגדו שאינם באים עליו

"כל צורריו יפיח בהם" - בהפחת רוח הוא מפיח בהם והם נופלים לפניו (ו)

"לדור ודור אשר לא ברע" - לא תבא עלי רעה לדורותי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחילו" - על שבכל עת יצליח בדרכיו ומשפטיך מסולק ממנו ובהפחה מועטת מאבד את שונאיו

מצודת ציון

"יחילו" - יצליחו כמו לא יחיל טובו (איוב כ')

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"יחילו דרכיו בכל עת", שהוא מוצלח בהצלחה למעלה מן הטבע, כי המצליח בדרך הטבע לא יצליח לא בכל הדרכים ולא בכל העתים, ר"ל שלא יצליח רק בדרך אחד אם בחר הדרך שמוכן להצליח בו ע"פ הטבע, ולא בכל העתים רק בעת פרטי המוכן אל ההצלחה לא בעת רעה, אבל הוא יחילו כל דרכיו, שכל האמצעים אשר יבחר יצליחו, וגם יצליח בכל עת, אף בעת רעה, וזה מורה שהצלחתו למעלה מן הטבע וגם "מרום משפטיך מנגדו" גם בעת שתעשה משפט בעולם ויבוא רעות השגחיית כמו דבר ורעב אין המשפטים נוגעים בו, רק "כל צורריו יפיח בהם" שהוא משתמש במשפטיך להפיח בהם את צורריו, שיחולו המשפטים בצורריו ובו לא יגע רע:


ביאור המילות

"יחילו". מענין חיל והצלחה, כמו ע"כ לא יחיל טובו (איוב כ'), ויש מפרשים כמו יחולו על ראש יואב, שיבואו ויתכנו דרכיו:

"יפיח". מענין פח ומוקש, "בהם". רצונו לומר במשפטיך ישים פח ללכדם:

 

<< · מ"ג תהלים · י · ה · >>