מ"ג תהלים טז יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תּוֹדִיעֵנִי אֹרַח חַיִּים שֹׂבַע שְׂמָחוֹת אֶת פָּנֶיךָ נְעִמוֹת בִּימִינְךָ נֶצַח.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תּֽוֹדִיעֵנִי֮ אֹ֤רַח חַ֫יִּ֥ים
  שֹׂ֣בַע שְׂ֭מָחוֹת אֶת־פָּנֶ֑יךָ
    נְעִמ֖וֹת בִּימִינְךָ֣ נֶֽצַח׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תודיעני ארח חיים" - לשון עתיד הוא ואינו לשון תפלה

"שבע שמחות" - שמחה שאין לה קץ ותכלה היא השמחה של עתיד (סא"א)

"את פניך" - שמחות אשר לפניך בכת הקרובה לך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תודיעני אורח חיים", החיים הזמניים הם רק חיים מדומים, והחיים האמתיים הם חיי הנפש עת תפשט את שלמותיה הבשריים ותשוב אל צרור החיים, וכל עוד תתלבש בגולם וגויה היא הולכת להתקרב אל ארצות החיים, אבל זה אם תלך באורח מישור בדרך ה' אשר בו תגיע אל מחוז החפץ, ובקש מה' שיודיעהו הארח שבו יגיע אל החיים הנצחיים, כי דרך זה לא יודע מעצמו רק מפי ה', ובאר כי יש שני הבדלים בין החיים הנפשיים האמתיים ובין החיים המדומים,

  • א) שהשמחה שישיג האדם בחיים הזמנים לא ישבע בשמחה "כי אחריתה" שמחה תוגה, אבל בחיים הנפשיים שם יש שובע שמחות "את פניך" מזיו השכינה,
  • ב) שהתענוג הגשמי הוא פוסק ואינו נצחי אבל נעימות הנמצא בימינך הוא נעימות נצח שהוא נצחי:


ביאור המילות

"שובע". שם, "נצח". כבר בארתי שנצח מורה על זמן הנצחי של הרוחנים שהוא למעלה מן הזמן הידוע לנו שנצחיותו נקרא בשם עולם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נעימות" - ולהיות שבע עד נצח מן הנעימות הנתונות בימינך והם תענוגי עוה"ב הנאהבים והנעימים

"תודיעני" - תן בי דעת ללכת באורח המביאה החיים הנצחיים להיות שובע בשמחות במה שאראה את פניך וכמ"ש רז"ל שהצדיקים נהנין מזיו השכינה

מצודת ציון

"נעימות" - ענין מתיקות וערבות