<< · מ"ג תהלים · ל · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַה בֶּצַע בְּדָמִי בְּרִדְתִּי אֶל שָׁחַת הֲיוֹדְךָ עָפָר הֲיַגִּיד אֲמִתֶּךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַה־בֶּ֥צַע בְּדָמִי֮
  בְּרִדְתִּ֢י אֶ֫ל־שָׁ֥חַת
    הֲיוֹדְךָ֥ עָפָ֑ר
    הֲיַגִּ֥יד אֲמִתֶּֽךָ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

היודך עפר - ככתוב: וישוב העפר אל הארץ.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך: בדמי הוא נפשי כי הדם הוא הנפש, והנפש היא החיים הטבעיים.

ובעבור כי הנפש המשכלת הנצחית שראה בה קראה בשמה ואמר: מה בצע בחיי אם ארד אל שחת? אם סופי לגהנם וארד במותי שמה למה לי חיים ולמה הבאתני בעולם אם לא לקנות העולם הבא! כי החטאים במותם לא ישאר אחריהם דבר חי, אלא הכל ירד לעפר כמו שאמר (קהלת יב ז): וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה.

והעפר לא יודך ולא יגיד אמתך, אלא הרוח שתשוב אל האלהים אשר נתנה.

ואם לא זכתה בחיים לא תשוב אל האלהים.

ואם תלח לי אודך בחיים ובמות.

וכן פרשתי (שמואל ב יב יג): גם יי' העביר חטאתך לא תמות: מיתת הנפש.

ויש מפרשים לא תמות: מיתת הגוף; וכן מה בצע בדמי.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מה בצע" - מה תועלת וחמדה כמו ומה בצע (מלאכי ג'

מצודת דוד

"מה בצע" - מה תועלת כשישפך דמי

"היודך עפר" - כשהאדם שב להיות עפר וכי יודך אז וכי יגיד אמתך הלא טוב להחיותו ושב ורפא לו ואז יודה לך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה בצע בדמי", הנה בחיי יש לך בצע ותועלת ממני במה שאני מודה ומשבח לך, אבל בדמי, דהיינו בשתיקתי והפסק תנועתי, מה בצע יהיה לך, וכן "מה בצע" יהיה לך "ברדתי אל שחת", כי
  • א) כ"ז שאני חי אני נותן הודאה על טובותיך אבל "היודך עפר",
  • ב) כ"ז שאני חי אודיע האמתיות מכבוד ה' והשגחתו ונפלאותיו, אבל במותי "היגיד אמתך", ולכן.

ביאור המילות

"בדמי". כמו ורשעים בחשך ידמו וכן ידמו לשאול (לקמן ל"א) ענין כריתה או שתיקה, כמו יזמרך כבוד ולא ידום, ועז"א מה בצע כשאדום:
 

<< · מ"ג תהלים · ל · י · >>