מ"ג תהלים יט יד


<< · מ"ג תהלים · יט · יד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גַּם מִזֵּדִים חֲשֹׂךְ עַבְדֶּךָ אַל יִמְשְׁלוּ בִי אָז אֵיתָם וְנִקֵּיתִי מִפֶּשַׁע רָב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גַּ֤ם מִזֵּדִ֨ים ׀ חֲשֹׂ֬ךְ עַבְדֶּ֗ךָ
  אַֽל־יִמְשְׁלוּ־בִ֣י אָ֣ז אֵיתָ֑ם
    וְ֝נִקֵּ֗יתִי מִפֶּ֥שַֽׁע רָֽב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם מזדים" - מן הזדונות "אז איתם" - אהיה תמים אמרו חכמים למה דוד דומה לכותי המחזר על הפתחים והם מערימים בדבר יותר מכל אדם תנו לי מים לשתות דבר שאין בו חסרון כיס מששתה אמר יש כאן בצל קטן משנתנו לו אומר יש בצל בלא מלח משנתנו לו אמר תנו לי מעט לחם שלא יזיקני הבצל כך אמר דוד בתחלה על השגגות ואחר כך על הזדונות ואחר כך על המרדים פשעים אלו המרדים שמתכוין להכעיס וכן הוא אומר (מלכים ב ג') מלך מואב פשע בי

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

גם - יתפלל אל השם שיסבב סבות כי לו נתכנו עלילות שיחשכהו מחברת הזדים ומרעתם ואל ימשלו בו.

וטעם אז איתם – אז אהיה תם והיא מלה זרה.

והטעם: כי לא יוכל לשמור המצות אם ימשלו בו זדים כי יכריחוהו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז איתם" - אז אהיה תמים כי על השגיאות תכפר ומהזדים תחשוך אותי כי מפשע והוא המרד שהוא עון רב וגדול מזה אהיה נקי מעצמי כי בוודאי לא אחטא במרד ואם כן לא ישאר בידי מאומה רע ואהיה תמים וכאומר הנה מאד קשה להיות תמים כי אם באופן זה

"גם מזדים" - גם מעשות רע במזיד מנע אותי ואמץ לבבי לבל עשותם

"אל ימשלו בי" - רצה לומר לא יוכלו להטות לבבי אל הערבות ומתיקות שיש בהנאות הזדים ההם אלא אתגבר על התאוה  

מצודת ציון

"איתם" - מלשון תם ושלם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם", הגם שאני מובטח שלא אעבור על מצות ה' בזדון, לפעמים יתעה האדם ע"י זדים החולקים על התורה במזיד ומתעים את האדם ע"י טענותיהם, או שהם מושלים עליו ומכריחים אותו לנטות מדרך הטובים, על הראשון אמר "מזדים חשך עבדך" בל אתחבר עמהם, ועל השני אמר "אל ימשלו בי, אז איתם" אהיה תמים, "ונקיתי מפשע רב", שבודאי לא אפשע במזיד ובמרד, ולא לבד שלא אכשל במעשה, אבקש כי.

ביאור המילות

"איתם". אהיה תמים (עי' רד"ק), "רב". ענינו גדול, שהמרד היא עבירה גדולה:
 

<< · מ"ג תהלים · יט · יד · >>