מ"ג תהלים קיט סז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טֶרֶם אֶעֱנֶה אֲנִי שֹׁגֵג וְעַתָּה אִמְרָתְךָ שָׁמָרְתִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
טֶ֣רֶם אֶ֭עֱנֶה אֲנִ֣י שֹׁגֵ֑ג
  וְ֝עַתָּ֗ה אִמְרָתְךָ֥ שָׁמָֽרְתִּי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טרם אענה" - אותך במצותיך טרם הגיתי בהם בבתי מדרשות אני שוגג בהם וחוטא ועתה משנעניתי בהם תורתך שמרתי שהמדרש מלמדני לסור מן העבירה לכן אני מבקש ממך טוב טעם ודעת למדני "אענה" - לשון שונה והוגה בבית המדרש הוא כמו תען לשוני אמרתך וכן (מלאכי ב') יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי יעקב ער בחכמים ועונה בתלמידים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

טרם - אין צורך לענות כי שוגג הייתי בימים שעברו על מלת ועתה.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טרם אענה אני שוגג", שבאם לא אדע כל פרטי המצות וטעמיהם, בקל אוכל לעבור על מצוה אחת בשגגה מבלי דעת, ואצטרך לענות ולהתנצל לאמר שאני שוגג, ולכן אבקש "שטרם שאענה לאמר אני שוגג תלמדני טוב טעם ודעת", ובכ"ז בל תחשוב שאחר שאדע טעמי המצות לא אעשה אותם בעבור ציווי ה' רק מפני שהשכל מחייב, לז"א כי גם "עתה אמרתך שמרתי", אשמור המצוה רק בעבור "שהיא אמרתך" לא בעבור שכלי:

""

  • (חקים)