מ"ג תהלים פד ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֹבְרֵי בְּעֵמֶק הַבָּכָא מַעְיָן יְשִׁיתוּהוּ גַּם בְּרָכוֹת יַעְטֶה מוֹרֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֹבְרֵ֤י ׀ בְּעֵ֣מֶק הַ֭בָּכָא מַעְיָ֣ן יְשִׁית֑וּהוּ
  גַּם־בְּ֝רָכ֗וֹת יַעְטֶ֥ה מוֹרֶֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עוברי בעמק הבכא" - אותם העוברים על דתך והנם בעומקה של גיהנם בבכי ויללה

"מעין ישיתוהו" - בדמעות עיניהם

"גם ברכות יעטה מורה" - מברכים ומודים לשמו ואומרים יפה דן אותנו ואמת דינו וברכות יעטה לנו המורים אותנו ללכת בדרך הטוב ולא שמענו לו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוברי" - להיות עולה ברגל עם העוברים דרך עמק הבכא שגדלים שם החוחים וכן ממול בכאים (שמואל ב ה)

"מעין ישיתוהו" - בעבורם ישים שם ה' מעיינות מים למען ימצאו לשתות

"יעטה מורה" - המורה להם את הדרך אשר ילכו בה יהיה עטוי ומעוטף בברכות כי כל ההולכים יברכוהו כי על מבועי מים ינהלם

מצודת ציון

"יעטה" - ענין עטיפה ולבישה כמו כבגד יעטה (לקמן קט)

"מורה" - מלשון הוראה ולמוד יהיה בדבר שיהיה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"עברי", והמסלות האלה הנמצאות בלבבם הם "עוברים בעמק הבכא", שבבל היתה עמק ומלאה בכאים ואילנות, כמו שנקראת בשם נחל הערבים, והמליץ תפס תחת הערבים שם בכאים, שיש בהוראתו גם בכי, כי על ערבים בתוכה ישבו גם בכו, והמסילות עוברים דרך הבכאים ובבכי ילכו אל אלהים בציון, שלבבם חוזה שעוברים במסלות דרך בכאים לציון, "מעין ישיתוהו", והמסילות האלה הנמצאים בלבבם ישיתו את לבבם כמעין מלא מי שפע וברכה, עד שמחשבות הלב וחזיונותיו אלה יהיו כמעין המתגבר בלבם, "וגם מורה ברכות יעטה", הברכות שיעטה הלב ע"י חזיונותיו אלה וע"י גודל בטחונו הוא מורה וממטיר לאחרים, כי מן מעין ברכותיו יעלו נשיאים ויריקו גשם נדבות לתת יורה וברכה לכל ישראל למלא לבבם תקוה ויחול כי ישובו לבצרון:


ביאור המילות

(ז-ח) "הבכא". כמו מול בכאים, מיני אילנות, ופעל עוברי על המסלות, וכן ישיתוהו המסלות ישיתו את לבבם, ומורה ממטיר כמו יורה ומלקוש, ופעל ילכו על המסלות, יראה על הלב:

 

<< · מ"ג תהלים · פד · ז · >>