מ"ג תהלים כה ד

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דְּרָכֶיךָ יְהוָה הוֹדִיעֵנִי אֹרְחוֹתֶיךָ לַמְּדֵנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
דְּרָכֶ֣יךָ יְ֭הֹוָה הוֹדִיעֵ֑נִי
  אֹ֖רְחוֹתֶ֣יךָ לַמְּדֵֽנִי׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"דרכיך", (בענין צרכיו הנפשיים) אבקש לדעת דרכיך, שדרך הוא הקבוע לרבים, הדרך הגדול, והארחות הם המסתעפים מן דרך הגדול אל הצדדים, הדרכים הגדולים די בהודעה והארחות הפרטיים צריכים לימוד, כי הם רבים ואינם ניכרים כ"כ, ובנמשל "דרכיך הודיעני" הם הדרכים הכוללים שבהם תנהיג את עולמך כגון הרחמים והחנינה ארך אפים ורב חסד, תודיעני למען אתנהג בהם, כמ"ש והלכת בדרכיו מה הוא רחום וכו', "וארחותיך למדני" הם הפרטים המתפרדים מדרך הגדול, שיתנהג ה' בעתים פרטים ובמקומות פרטים ובאנשים יחידים, וכן לדעת איך יתנהג האדם בעתים ובענינים פרטיים שילוז לפעמים מדרך הכולל, כמו להתאכזר נגד רשעים ולהתגאות ולעוז כנגדם וכדומה שזה צריך לימוד:


ביאור המילות

"דרכיך, ארחותיך". התבאר בכ"מ שהדרך הוא הגדול והארח הוא קטן ממנו ההולך מן העיר אל הכפרים (עי' לעיל י"ט ו', כ"ז י"א, קי"ט ט', שם י"ד):

 

<< · מ"ג תהלים · כה · ד · >>