מ"ג תהלים לא כא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תסתירם בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תַּסְתִּירֵם בְּסֵתֶר פָּנֶיךָ מֵרֻכְסֵי אִישׁ תִּצְפְּנֵם בְּסֻכָּה מֵרִיב לְשֹׁנוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תַּסְתִּירֵ֤ם ׀ בְּסֵ֥תֶר פָּנֶיךָ֮ מֵרֻכְסֵ֫י־אִ֥ישׁ
  תִּצְפְּנֵ֥ם בְּסֻכָּ֗ה
  מֵרִ֥יב לְשֹׁנֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרוכסי איש" - מחבורי רשעים המתקשרים יחד להרע להם

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מריב" - מהמריבה הבא מהלשונות

"תסתירם" - כי הסתרתם בסתר הבאה מפניך להיות נסתרים מגבהות של איש רשע

מצודת ציון

"מרוכסי" - ענין גבהות וכן והרכסים לבקעה (ישעיהו מ')

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"תסתירם", מבאר שהגם שידמה לפעמים שה' מסתיר פניו מיראיו ועי"כ ימצא אותם רעות בעוה"ז, זה הוא לטובתם, כי "בסתר פניך תסתירם מרכסי איש", ר"ל עם זה שה' יסתיר מהם פניו והשגחתו וישיגם רעות וצרות בזה יסתירם מרכסי איש, ר"ל שינצלו מן הרכסים הנמצא בטבע האיש, שהוא היצר הרע והתאוות שהם דומים כרכסים המקלקלים את הדרך הישר, כן הם יעכבו בעדו מלכת בדרך ישר, וע"י הסתרת פנים ויסורים יהיה העקוב למישור והרכסים לבקעה וילכו בדרך הישר, ובכ"ז הגם שאתה מסתיר פנים, אתה מסוכך עליהם "ותצפנם בסוכת" השגחתך מריב לשונות ובעלי לה"ר, כמו שהציל את דוד מן הזיפים וכל המלשינים עליו בפני שאול:


ביאור המילות

"בסתר פניך". כמו אסתירה פני מהם, במה שאתה מסתיר פניך מהם, "תסתירם, תצפנם". הסתר הוא יותר מן הצפון (איוב י"ד י"ג, ולמעלה כ"ז ה'), כי שמירת הנפש מחטא הוא גדול משמירת הגוף:

"מרכסי". כמו והרכסים לבקעה (ישעיה מ'), רכסים הנמצאים בלב איש המקלקלים יושר הדרך:

 

<< · מ"ג תהלים · לא · כא · >>