מ"ג תהלים נט יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חַטַּאת פִּימוֹ דְּבַר שְׂפָתֵימוֹ וְיִלָּכְדוּ בִגְאוֹנָם וּמֵאָלָה וּמִכַּחַשׁ יְסַפֵּרוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
חַטַּאת־פִּ֗ימוֹ דְּֽבַר־שְׂפָ֫תֵ֥ימוֹ
  וְיִלָּכְד֥וּ בִגְאוֹנָ֑ם
  וּמֵאָלָ֖ה וּמִכַּ֣חַשׁ יְסַפֵּֽרוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חטאת" - של פיהם הוא דבר שפתימו ונלכדים בגאונם העניים הנרדפים על ידיהם מפני האלה והכחש שהם מספרים

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומאלה" - ומרוב הקללה אשר יבוא עליהם ומרוב הכחש והרזון אשר יבואום יספרו הבריות זה לזה את כל הקורות להם ויהיה הדבר זכור ויקחו מהם מוסר

"חטאת פימו" - את זה עשה להם בעון חטאת פיהם וגו' ויהיו נלכדים בעבור גאותם

מצודת ציון

"בגאונם" - מלשון גאוה

"ומאלה" - ומקללה

"ומכחש" - רזון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"חטאת פימו דבר שפתימו", שיהיה דבר שפתימו שיתודו חטאת פימו, שהם בעצמם ידברו בשפתותיהם ויתודו את החטא שחטאו בפיהם מה שדברו עלי לה"ר ויודו שנענשו עי"ז, "וילכדו בגאונם" שע"י גאונם ילכדו ברשת, "ומאלה ומכחש יספרו", והם עצמם יספרו ויתודו, שזה בא להם ע"י חטא של אלה וכחש, מה שדברו עלי כחשים ונשבעו באלת שוא לקיים דבריהם, ואחר שיתודו את חטאם, אז.


 

<< · מ"ג תהלים · נט · יג · >>