<< · מ"ג תהלים · סג · יא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יגירהו על ידי חרב מנת שעלים יהיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יַגִּירֻהוּ עַל יְדֵי חָרֶב מְנָת שֻׁעָלִים יִהְיוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יַגִּירֻ֥הוּ עַל־יְדֵי־חָ֑רֶב
  מְנָ֖ת שֻׁעָלִ֣ים יִהְיֽוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגירוהו על ידי חרב" - יבואו על רודפי אויבים ויגירוהו כל אחד מהם ע"י חרב שימיתו אותו ומקרא קצר הוא זה שלא פי' מי יגירוהו יגירוהו לשון גרירה כמו מוגרים במורד (מיכה א') פרץ נחל מעם גר (איוב כ"ח) (מצאתי מנת שועלים ישובם חרב שועלים ילכו בו)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יגירוהו - יגירו המגירים כמו: ויאמר ליוסף כל אחד מהם.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יגירוהו" - ענין הזלה ושפיכה כמו וכמים הנגרים (שמואל ב יד)

"מנת" - מלשון מנה ומתן 

מצודת דוד

"יגירוהו" - המגירים יגירו וישפכו דמם ע"י חרב ויהיו למנה לשועלים ולחית השדה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יא-יב) "יגירוהו", מאמר זה נמשך על יתהלל כל הנשבע בו, ושיעור הכתוב, אבל "כל הנשבע בשם ה'" באמת, (שעבדי המלך כולם נשבעו לו בה' בל ימרדו, וכן כל אנשי דוד נשבעו לו בעת נפלו עליו, או ר"ל כל הנשבע בשם דוד כי היה דרכם להשבע בשם המלך כמו חי פרעה), הם יתהללו לאמר, שגם "אם יגירוהו על ידי חרב", הגם ששאול ואנשיו יגירו את דוד ע"י חרב, ויגרשו אותו מן המערות אשר הוא מתחבא שם להתגורר בארצות אחרות, עד שהמערות ותחתיות ארץ אלה "יהיו מנת שועלים", ששועלים יגורו שם, בכ"ז "המלך ישמח בה'", כי ה' יושיעהו מכל צרותיו, כי יודע בטח "כי יסכר פי דוברי שקר", הדוברים שיגירהו על ידי חרב, כי בודאי מלך ימלוך כמו שהבטיח לו ה':

ביאור המילות

"יגירהו". וכן הגירם ע"י חרב (ירמיה כ'):
 

<< · מ"ג תהלים · סג · יא · >>