מ"ג תהלים נה ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מקול אויב מפני עקת רשע כי ימיטו עלי און ובאף ישטמוני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִקּוֹל אוֹיֵב מִפְּנֵי עָקַת רָשָׁע כִּי יָמִיטוּ עָלַי אָוֶן וּבְאַף יִשְׂטְמוּנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִקּ֤וֹל אוֹיֵ֗ב מִ֭פְּנֵי עָקַ֣ת רָשָׁ֑ע
  כִּֽי־יָמִ֥יטוּ עָלַ֥י אָ֗֝וֶן וּבְאַ֥ף יִשְׂטְמֽוּנִי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עקת" - ל' מצוק

"כי ימיטו עלי און" - דואג ואחיתופל מכריעים עלי עונות להורות שאני בן מות ומתירים את דמי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מקול אויב" שמדברים עלי דברי איבה ובזיונות, "מפני עקת רשע" שמעיק ומציר לי, ומפרש מפני עקת רשע "כי ימיטו עלי און" ושבר, ומקול אויב כי "באף ישטמוני":


ביאור המילות

"עקת". עי' פי' עמוס (ב' י"ג):

 

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

(ד) "מקול אויב" כו'. נראה מרבותינו ז"ל (ילקוט תהלים רמז תשעא) וכן הסכימו המפרשים, כי מזמור זה אמר בברחו מפני אבשלום בנו. ובזה יאמר "מקול אויב" הוא שמעי האומר

(שמואל ב טז, ז): "צא צא איש הדמים" כו', "מפני עקת רשע" הוא אחיתופל במועצותיו "בא אל פלגשי אביך" (שמואל ב טז כא), והצד השוה שבשניהם הוא "כי ימיטו עלי און" שיטו עלי און לומר כי תחת און שפעלתי היה זה לי. על כן זה אומר "השיב ה' עליך וכו'" (שמואל ב טז ח), וזה "מייעץ בא אל פלגשי אביך" וכו', שהוא כמו שנאמר ז"ל (ילקוט שמואל רמז קנא) שאמר לו אבשלום וכי זה מותר א"ל מצות ה' אתה עושה על עונו, כי כה אמר ה' על עון בת שבע (שם יב יא) הנני מקים רעה מביתך כו' ושכב עם נשיך אתה עשית בסתר וכו'. ומי יתן ויאמרו כי על ידי האף והצרה שיתקוממו עלי ינוכה עוני ולא אמות כמאמרו (שם יב יג) גם ה' העביר חטאתך לא תמות. ואלו גם עם האף אשר עלי "ישטמוני" שעדיין אמות, זה אומר והנך ברעתך כי איש דמים אתה (שם טז ח) שעדיין רעת מיתת אוריה קיים עד אמות, ואחיתופל מייעץ להמיתני.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי ימיטו" - המה מטים עלי און ר"ל עמל ויגיעה

"ובאף" - בעבור האף שיש להם עלי נוטרים לי שנאה ולא להשיב גמול כי לא עשיתי להם רעה

"מקול" - מפני קול שאגת האויב ומהצרה אשר הרשע מביא עלי

מצודת ציון

"עקת" - הוא תרגום של צרה וכן שמת מועקה (לקמן סו)

"ישטמוני" - ענין נטירת איבה כמו וישטום עשו (בראשית כז)

<< · מ"ג תהלים · נה · ד · >>