מ"ג תהלים קלט כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲשֶׁר יֹאמְרֻךָ לִמְזִמָּה נָשֻׂא לַשָּׁוְא עָרֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲשֶׁ֣ר יֹ֭מְרוּךָ לִמְזִמָּ֑ה
  נָשׂ֖וּא לַשָּׁ֣וְא עָרֶֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימרוך למזמה" - מזכירים שמך על כל מחשבות רעתם ומכנים אלהותך לע"ז

"נשוא לשוא" - כמו נשאו לשוא

"עריך" - אויביך נשאו לשוא אויביך את שמך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(כ) "אשר," שהלא מטעם זה שהרשעים מצליחים והצדיקים נרדפים מאנשי דמים, עי"כ עריך יומרוך למזמה, ואתה נשוא לשוא, עי"ז שונאיך ועריך יאמרו וישבחו אותך לומר שאא"ל שאתה יודע עניני העולם ומשגיח עליהם, שזה נגד אחדותך הפשוטה הבלתי משתנית, או שאין כבודך להשגיח בשפלים, וירוממו אותך למען יעשו מזימה, באומרם לית דין וליית דיין, או שאתה נשוא אצלם על ידי טענות שוא והבל שיעשו נגד הידיעה וההשגחה, וסבת כ"ז הוא ממה שרואים שאין אתה מעניש את הרשע:


ביאור המילות

"יומרוך". מן את ה' האמרת היום.

"ובתקוממיך". נפל מ"ם הבינוני, במתקוממיך:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נשוא לשוא עריך" - אתה מנושא ומרומם בפי שונאיך למען עשות את השוא ואינם מרוממים אותך בעבור כבודך וכפל הדבר במ"ש כדרך המליצה

"אשר יומרוך למזימה" - הם מרוממים אותך למען עשות את הזמה ר"ל שאומרים הנה רם ה' ואין זה כבודו להשגיח בעולם השפל וכל עצם כוונת מחשבתם לעשות את הזמה

מצודת ציון

"יומרוך" - ענין רוממות וכן את ה' האמרת (דברים כו)ובאה היו"ד במקום האל"ף וכן ובכבודם תתיימרו (ישעיהו סא)

"למזמה" - ענין דבר תועבה ומעשה רעה וכן זמה היא (ויקרא כ')

"נשוא" - ענין הרמה

"עריך" - שונאיך כמו ויהי ערך (שמואל א כ"א)

<< · מ"ג תהלים · קלט · כ · >>