מ"ג תהלים קי ג


<< · מ"ג תהלים · קי · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עַמְּךָ נְדָבֹת בְּיוֹם חֵילֶךָ בְּהַדְרֵי קֹדֶשׁ מֵרֶחֶם מִשְׁחָר לְךָ טַל יַלְדֻתֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עַמְּךָ֣ נְדָבֹת֮ בְּי֢וֹם חֵ֫ילֶ֥ךָ
  בְּֽהַדְרֵי־קֹ֭דֶשׁ מֵרֶ֣חֶם מִשְׁחָ֑ר
    לְ֝ךָ֗ טַ֣ל יַלְדֻתֶֽיךָ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

עמך - יתנדבו בהלחם בעבורך.

אמר רבי משה: בקיעת השחר ושם הרחם כנוי, כדרך אז יבקע כשחר והוא ישבח דוד ודימה הליחה שהיא בגוף, כטל. והטעם: כי לא נס לחה במלחמות רבות שנלחם ויהיה כן מבקיעת השחר לך נשאר לח ילדותיך. ואחרים אמרו: מהמקום השפל השחור לך מנת ילדותיך. ופירוש טל כמו יוטל את הגורל. ור' ישועה אמר: כי מרחם אמך היית מוכן להיות מלך.

והנכון בעיני: כי נדבות דרך קצרה כגשם נדבות והטעם אם הוצרכת לעשות מלחמה עמך יבואו אליך ביום כגשם נדבות ותראם בהדרי קדש מרחם משחר מעת עלות השחר יבוא כטל שהרגלת לראות בילדותיך כאשר היית רועה בצאן:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מרחם" - מעת צאתך מרחם אמך אתה דרוש לי למלאות שאלתך

"לך טל ילדותך" - מה שהכרתני מעת הילדות יהיה לך לנייח נפש כטל הזה שהוא נוח לכל

"ביום חילך" - ביום המלחמה אשר תלחם בכח ואמצות הלב

"בהדרי קודש" - והוא בגמול על שאתה מהודר בקדושה

"עמך נדבות" - העם אשר יבאו עמך במלחמה הנה יבואו בנדבת לבם ולא בעבור קבלת שכר מה והם אנשי ענר אשכול וממרא 

מצודת ציון

"חילך" - מלשון חיל וכח

"משחר" - ענין דרישה כמו משחרי לטרף (איוב כד)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמך", אמר יתנדבו "נדבות" לעלות לצבא ביום "חילך, בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדותך", ר"ל והגם שאתה חטאת בבת שבע, מ"מ יעמד "לך טל ילדותך" היינו המעשים טובים שעשית בילדותך יהיו כטל לך להפריח את כבודך, ומציין שהטל הזה יצא "בהדרי קדש", כי נמשח בילדותו בשמן משחת קדש, וזה יהיה כטל לו, כמ"ש כשמן הטוב היורד על הזקן כטל חרמון שיורד על הררי ציון, והנה הטל יבא בעת בקיעת השחר, ואז יוליד השחר את הטל, ובזה צייר במליצה שהטל יצא מרחם משחר והיינו מרחם השחר, והנמשל שטל ילדותו נולד בעת התחיל האור שלו להבקע, כמ"ש וכאור בקר יזרח שמש, שהוא משל על צמיחת המלכות שנמשל לצמיחת השחר, ואז פרח טל ילדותו בהדרת קדש ונמשח בשמן, וטל זה יעמוד לו גם עתה:

ביאור המילות

"נדבות". מציין נדבת הלוחמים כעצם מופשט, הנדבות הם העם שלך, ור"ל נדבת העם וחפצם למלחמה הוא החיל ועם המלחמה.

"בהדרי". מקובץ מן הדר.

"מרחם משחר". מרחם של השחר, מציין את השחר כיולד ומוציא את הטל מרחמו, ובמובן התאומיי מורה השחר תחלת זריחת שמשו והצלחתו שאז נולד טל ילדותו:
 

<< · מ"ג תהלים · קי · ג · >>