<< · מ"ג תהלים · פא · ב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַרְנִינוּ לֵאלֹהִים עוּזֵּנוּ הָרִיעוּ לֵאלֹהֵי יַעֲקֹב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַ֭רְנִינוּ לֵאלֹהִ֣ים עוּזֵּ֑נוּ
  הָ֝רִ֗יעוּ לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הריעו" - בר"ה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרנינו" - בפה

"עוזנו" - שהוא לנו למעוז וחוזק

"הריעו" - בשופר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרנינו", חג זה נבדל מכל המועדים במה שמתריעים בו בשופר, והשופר סימן חרדה תמיד, והיה דרך להריע בשופר בתענית גשמים או על כל צרה, כמ"ש במס' תענית, ובעת ההיא לא היו מנגנים ומזמרים בכלי שיר, אבל בר"ה שהלוים משוררים בבהמ"ק וגם מריעים בשופר, עד שתרועת השופר לא יחרידם כמ"ש (נחמיה ח') אכלו משמנים וכו' כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם, אמר "הרנינו לאלהים" מצד שהוא "עזנו", תרננו בשיר, וגם "הריעו" בשופר מצד שהוא "אלהי יעקב", וצוה לתקוע ביום זה, ומפרש.

 

<< · מ"ג תהלים · פא · ב · >>