מ"ג תהלים קיט לט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַעֲבֵר חֶרְפָּתִי אֲשֶׁר יָגֹרְתִּי כִּי מִשְׁפָּטֶיךָ טוֹבִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַעֲבֵ֣ר חֶ֭רְפָּתִי אֲשֶׁ֣ר יָגֹ֑רְתִּי
  כִּ֖י מִשְׁפָּטֶ֣יךָ טוֹבִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העבר חרפתי" - מחול לי על אותו עון ושוב לא יוכלו אויבי לחרפני בו

"כי משפטיך טובים" - וכבר אני מקבל עלי לשלם הכבשה ארבעתים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"העבר חרפתי אשר יגרתי" ר"ל שמה שפחד מעונש על עונותיו, שע"י עונותיו לא יקים לו ה' את המלכות, וזה היה לי לחרפה, כי לא היה לי להתירא באשר "משפטיך טובים", שמשפטי ה' הם לתכלית טוב, והגם שיעניש יעניש במדת טובו לסלוח לעונו, ובחנם ירא, ובקש שיעביר ה' חרפתו זאת ע"י שיעשה עמו אות לטובה ויראו שונאיו ויבושו:

""

  • (פקודים)


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חרפתי" - חרפת העון אשר אפחד ממנו העבר נא ומחול עליו כי הלא טובים משפטיך לעשות חסד עם המשפט

מצודת ציון

"יגורתי" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כ"ב)