מ"ג תהלים קמז יז

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַשְׁלִיךְ קַרְחוֹ כְפִתִּים לִפְנֵי קָרָתוֹ מִי יַעֲמֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַשְׁלִ֣יךְ קַֽרְח֣וֹ כְפִתִּ֑ים
  לִפְנֵ֥י קָ֝רָת֗וֹ מִ֣י יַעֲמֹֽד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משליך קרחו כפתים" - המים מגלידים ונעשין פתיתין פתיתין ומדרש אגדה כפתים הכל לפי משא הבריות העני לפי חוסר מלבושיו מיקל עליו

"מי יעמוד" - שלא יהא צונן בקרתו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לפני קרתו" - לפני הקור הבא בגזרתו מי יוכל להתקיים אם לא יתחמם מדברים המחממים

"משליך קרחו כפתים" - ר"ל מקריש כל פני המים וכאילו השליך חתיכות קרח לכסות כל רוחב המים וארכו

מצודת ציון

"קרחו" - הוא הגליד הנקפה והנקרש על פני המים בימי הקור וכן מבטן מי יצא הקרח (שם)

"כפתים" - ענין חתיכות כמו פתות אותה פתים (ויקרא ב)

"קרתו" - מלשון קור וצנה