מ"ג תהלים יט יא


<< · מ"ג תהלים · יט · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַנֶּחֱמָדִים מִזָּהָב וּמִפַּז רָב וּמְתוּקִים מִדְּבַשׁ וְנֹפֶת צוּפִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַֽנֶּחֱמָדִ֗ים מִ֭זָּהָב וּמִפַּ֣ז רָ֑ב
  וּמְתוּקִ֥ים מִ֝דְּבַ֗שׁ וְנֹ֣פֶת צוּפִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונפת צופים" - ומתק צופים ברויי"קאש בלע"ז ומנחם פתר ונפת לשון טפה וכן נפת תטפנה (משלי ה') נפתי משכבי (שם) (סא"א)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הנחמדים - אנשי העולם מתאוים להיות להם זהב ופז רב, הם אבנים יקרות בעבור שהם עומדים וימצאם בשעת הצורך בעבור היותם עומדים בעצמם ולא יחסרו, ולחכמה יתרון עליהם כי האדם ימצאנה בחייו ובמותו.

וטעם ומתוקים – כי המאכל צריך אליו כל חי טוב ורע. אמר: כי תענוג החכמה יותר מתענוג המאכל המתוק, ואין למעלה מהדבש בעבור היות המאכל תענוג רגע והחכמה לעולם.

גם טעם מתוקים הם מדבש ונופת – למשכילים לבדם לא לכל אדם, על כן גם עבדך ומלת בהם כמו הנחמדים וטעם בשמרם עקב רב, ידעתי כי בשמירתם שכר רב יקבל השומר והנה יועילו בעולם הזה ובבא.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הנחמדים מזהב אמר: כי דברי התורה והמצות הם נחמדים יותר מזהב

ומפז הוא הזהב הטוב הנקי וזהו: רב כמו על כל רב ביתו (אסתר א ח) שהוא גדול בחשיבות ובגדלה.

או יהיה פרוש רב במנין; ויהיה טעם רב על זהב ועל פז, כי בני אדם יתאוו לממון רב זהב ופז.

ויש מפרשים (אבן עזרא וזולתו): פז: אבנים יקרות, והאדם יתאוה אליהן; והמשכילים יתאוו יותר לתורה ולחכמה.

וכן אמר שלמה (משלי ג טו): וכל חפציך לא ישוו בה.

כי הממון הוא בעולם הזה ולא בעולם הבא; והחכמה בעולם הזה ובעולם הבא.

והממון יגזלו אותו או יגנבו אותו מהאדם או יאבד ממנו בים או ביבשה; והחכמה לא תהיה נגזלת ונגנבת, ולא תאבד מבעליה.

והממון אם יתן האדם אותו, או יסחר אותו, לא ישאר בידו מה שיתן; והחכמה אם ילמד אותה לאחר לא תצא מידו אבל יוסיף בחכמה.

הנה כי דברי התורה והחכמה נחמדים למשכילים יותר מזהב ומפז רב.

ומתוקים מדבש ונפת צופים: כי הדבש הוא המאכל שיערב לאדם יותר משאר המאכלים; ואף על פי כן אם יוסיף לאכל ממנו יזיק לו ויקיאנו, והמאכל יועיל לו לפי שעה; ולא כן החכמה, כי כל מה שיוסיף בה תועילנו ותועיל לו לעולם.

ולפי שאמר הנחמדים: ולמי הם נחמדים ומתוקים? למשכילים וליראי יי', לפיכך אמר:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנחמדים" - למי שחומד בהם אין לו דבר יערוך אליו כי חמודים המה לו מזהב וגו' ומתוקים המה לו מדבש וגו' 

מצודת ציון

"ונפת" - ענין הזלה כמו נופת תטופנה (שיר השירים ד')

"צופים" - כן יקראו חלות הדבש וכן צוף דבש (משלי י"ז) וכפל דבורו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנחמדים", ואומר כי ימצאו בה גם השלמיות המדומים שהאדם רודף אחריהם, אם המועיל, שהם "נחמדים מזהב ומפז רב", ואם הערב, שהם "מתוקים מדבש ונופת צופים", שימצא בם הערב לשעתו, והמועיל אל החיים המדינים והצלחה בעוה"ז:

 

<< · מ"ג תהלים · יט · יא · >>