מ"ג תהלים קיט סו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טוּב טַעַם וָדַעַת לַמְּדֵנִי כִּי בְמִצְו‍ֹתֶיךָ הֶאֱמָנְתִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ט֤וּב טַ֣עַם וָדַ֣עַת לַמְּדֵ֑נִי
  כִּ֖י בְמִצְוֺתֶ֣יךָ הֶאֱמָֽנְתִּי׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"טוב טעם ודעת למדני", שתעשה עמי גם הטובה הזאת ללמדני כל פרטי המצות ודיניהם, וזה דעת, וגם שאשיג טעמי המצות, וזה טוב טעם, ומתנצל בל תאמר שאבקש טוב טעם מפני שאיני מאמין במצוה שלא אדע טעמה, "כי במצותיך האמנתי" שאני מאמין גם מבלי אדע טעמה, רק מה שאני מבקש לדעת טוב טעם ודעת, הוא מפני כי.

""

  • (אמרות)


ביאור המילות

(סו-סז) "טרם". ר"ל למדני טוב טעם טרם שאענה שאני שוגג:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי במצותיך האמנתי" - אני מאמין במצותיך שאתה צויתם ולזה תאב אני לדעת טוב טעמם

"טוב טעם" - הטוב אשר בטעמי התורה והדעת אשר בהם למדני ר"ל כמו שהטבת לעשות לי בדבר ישועה ורחמים כן עשה לי גם את זאת