מ"ג תהלים א ד


<< · מ"ג תהלים · א · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא כן הרשעים כי אם כמץ א‍שר תדפנו רוח

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא כֵן הָרְשָׁעִים כִּי אִם כַּמֹּץ אֲ‍שֶׁר תִּדְּפֶנּוּ רוּחַ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹא־כֵ֥ן הָרְשָׁעִ֑ים
  כִּ֥י אִם־כַּ֝מֹּ֗ץ אֲֽשֶׁר־תִּדְּפֶ֥נּוּ רֽוּחַ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמוץ" - ל' קש קומבל"א בלע"ז

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמוץ" — הדק מהתבן, "כמוץ יסוער מגורן" (הושע יג ג). והנה נפש הצדיק דומה אל הדגן, שהוא עומד; והרשעים – כתבן לפני הרוח.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא כן" - לא יהיו רשעים מוצלחים כן ותהי עוד להפך כי מכאובים רבים נכונים לרשע פעם בפעם כמוץ הזה הנדף בכל עת מנשיבת הרוח ולא מצא מנוח  

מצודת ציון

"כמוץ" - הוא פסולת התבואה כמו כמוץ יסוער מגורן (הושע יג)

"תדפנו" - ענין דחיפה והכאה כמו קול עלה נדף (ויקרא כו)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא כן הרשעים", אחר שבאר אושר הצדיק, מבאר כי ימצא ההפך ברשעים שלא לבד שלא ימצא להם האושר וההצלחה הנמצא אל הצדיק שעל זה אמר לא כן הרשעים, אבל הם דומים בהפך כמוץ, ולא כמוץ שהדגן בתוכו, שהוא שומר להפרי, שאז הרוח לא יזיזנו ממקומו כי הבר והדגן מגין עליו, רק "כמוץ אשר תדפנו רוח", אשר הוסר הדגן מתוכו והרוח ישאנו, כי כן בעוד שההמון מתדבק אל הצדיק לשמרו ולהקיף עליו כמוץ על הדגן בו ימצא סתרה, לא כן אם הוא בפני עצמו כמוץ וקליפה, ובאר גם כן במשל הזה כי כמו שדחיפת המוץ מן הרוח יש לו צורך לזרות ולהבר לנקות הבר מן הפסולת, כן אבדן הרשעים הוא לצורך בל יתערבו עם הצדיקים, שעל זה אמר על כן לא יקומו, ויהיה מלת על כן כמלת כדי שלא יקומו בעדת צדיקים ולא יתערבו עמהם:  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואם תאמר, הלא רק בעינינו נביט שאדרבה דרך רשעים צלחה? אל תתמה על החפץ, כי הנה: "לא כן הרשעים" - לומר לא כן הצלחת הרשעים כהצלחת הצדיקים "כי אם כמוץ" - המוצלח ועולה על השבולת שכל הצלחתו היא עד הקצירה, כי אז, "תדפנו רוח". כן הרשעים שעד קצירתם מן העולם היא הצלחתם, ואז "תדפנו רוח" הטומאה אשר בראו בהעוותם בתוך כף הקלע:

<< · מ"ג תהלים · א · ד · >>