<< · מ"ג תהלים · קז · כא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יוֹדוּ לַיהוָה חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יוֹד֣וּ לַיהֹוָ֣ה חַסְדּ֑וֹ
  וְ֝נִפְלְאוֹתָ֗יו לִבְנֵ֥י אָדָֽם׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יודו - גם אלה חייבים להודות.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(כא-כב) "יודו וכו' ויזבחו", הנה בשתי פעמים הראשונים לא הזכיר רק שיודו על הנס הפרטי שנעשה להם עתה, הגם שהדין הוא שמי שנעשה לו שני נסים כשמברך על נס אחד צריך לברך גם על השני כמ"ש בפרק הרואה, והיה ראוי שהיוצא מבית האסורים יזכיר גם נס הצלת המדבר, אולם הוא לא הכיר עדיין חסדי ה', כמ"ש אוילים מדרך פשעם, ולא הודה רק על הדבר שניצל ממנו בשעתו, ועתה שניצל זה שלשה פעמים, "יודו לה' חסדו ויספרו מעשיו", שיספר גם הנסים הראשונים, וכן עד עתה לא הביאו עדיין זבח תודה, ועתה "יזבחו זבחי תודה" זבחים רבים, גם בעד הפעמים הראשונים שלא השלימו הודאתם כראוי, ויספרו כל הג' נסים ביחד:

 

<< · מ"ג תהלים · קז · כא · >>