מ"ג תהלים קלג ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּטַל חֶרְמוֹן שֶׁיֹּרֵד עַל הַרְרֵי צִיּוֹן כִּי שָׁם צִוָּה יְהוָה אֶת הַבְּרָכָה חַיִּים עַד הָעוֹלָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּטַל־חֶרְמ֗וֹן שֶׁיֹּרֵד֮ עַל־הַרְרֵ֢י צִ֫יּ֥וֹן
  כִּ֤י שָׁ֨ם ׀ צִוָּ֣ה יְ֭הֹוָה אֶת־הַבְּרָכָ֑ה
    חַ֝יִּ֗ים עַד־הָעוֹלָֽם׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כטל חרמון", ולפעמים תגיע השפע על המוכן לה ע"י אמצעי באופן שתגיע תחלה אל מקום בלתי מכוון בעצם וראשונה, כדי שתריק על מקום הראוי, כטל חרמון שאינו מכוון לצורך הר חרמון רק "שיורד על הררי ציון, כי שם צוה ה' את הברכה", שעקר הברכה יורד בשביל הר ציון והולך דרך הר חרמון, כי הטל המביא חיים בהר חרמון אינם חיים מתמידים עד העולם, ואינם חיים נצחיים, אבל החיים אשר בהר ציון הם חיים נצחיים עד העולם, כן שפע העושר והקנינים שהגיע אל זבולון לא הגיעו אליו רק לצורך יששכר שימצא ריוח לעסוק בתורה ולקנות על ידם חיי עד, והגיעו ליששכר באמצעות זבולון, ובזה היה זבולון דומה כהר חרמון שמקבל הטל בשביל הר ציון:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי שם" - בציון צוה ה' את הברכה והחיים עד העולם ר"ל בציון באה שפע ותחל ראשונה על המלך המולך בה וממנו יושפע על בני העם ולכן טוב הדבר שיהיו לאחדים

"כטל חרמון" - כמו הטל היורד מהר חרמון על הררי ציון הנמוכים ממנו כן באה השפע באמצעות המלך ליתר העם