<< · מ"ג תהלים · יא · ג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי השתות יהרסון צדיק מה פעל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי הַשָּׁתוֹת יֵהָרֵסוּן צַדִּיק מַה פָּעָל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֣י הַ֭שָּׁתוֹת יֵהָרֵס֑וּן
  צַ֝דִּ֗יק מַה־פָּעָֽל׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי השתות יהרסון" - על ידכם נהרגו כהני ה' הצדיקים שהם שתות של עולם "צדיק מה פעל" - דוד שלא חטא מה פעל בכל זאת אתם תשאו עון ולא אני

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כי השתות - מצודות, כמו: והיו שתותיה מדוכאים.

ויש אומרים: יסודות, כמו וחשופי שת והעד יהרסון וזה רמז לעצות שהם כמו יסודות.

וטעם צדיק מה פעל – כי זה פעל אלהים אל תתרעמו על הצדיק, על כן אחריו ה' בהיכל קדשו - הוא השמים.

עיניו יחזו - כנגד לירות במו אפל.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כי השתות יהרסון מה אם הצדיקים שהשתיתו עולמך, ומה אבן שתיה שממנה הושתת העולם עמדו הרשעים ופגרו אותה

צדיק מה פעל: מה פעלה פעלת לפעלי מצות?! (קצור משוחר טוב במקומו).

כי השתות יהרסון השתות הם היסודות כמו והיו שתתיה מדכאים (ישעיהו יט י) וחשופי שת (שם כ ד).

או פרושו: רשתות ומצודות; ויהיה זה או זה משל על המחשבות והעצות.

צדיק מה פעל: כי מחשבות הרשעים יהרסון ולא יזדמן להם מה שחשבו לעשות, והצדיק יהיה לו מה שפעל כלומר יגמלהו יי' כצדקו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השתות" - היסודות כמו והיו שתותיה מדוכאים (ישעיהו, יט) 

מצודת דוד

"צדיק מה פעל" - על עצמו אמר דוד הלא אני צדיק בזה ומה פעלתי אני הלא לא עשיתי מאומה

"כי השתות" - הרשעים הללו הרסו יסוד העולם הם כהני נוב צדיקי יסודי עולם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי השתות יהרסון", שמהרסין יסודות העולם, שמאבדים צדיקים יסודי עולם ומחריבים יסודי הקיבוץ המדיני ושלומם, ובכל זאת, "צדיק מה פעל", אחר שה' הוא הצדיק היה ראוי שיפעל פעולה השגחיית לענוש את הרשעים ולהגן על הצדיקים, שזה ראוי שיפעל מצד הצדק והמשפט, ומדוע לא פעל מאומה? ע"כ שאינו משגיח, (וזה כטענות איוב שטען כן להכחיש את ההשגחה), זאת טענת בני דורו, מתחיל להשיב על טענותיהם.

ביאור המילות

"השתות". היסודות:
 

<< · מ"ג תהלים · יא · ג · >>