מ"ג תהלים עח ד


<< · מ"ג תהלים · עח · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא נְכַחֵד מִבְּנֵיהֶם לְדוֹר אַחֲרוֹן מְסַפְּרִים תְּהִלּוֹת יְהוָה וֶעֱזוּזוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹ֤א נְכַחֵ֨ד ׀ מִבְּנֵיהֶ֗ם
  לְד֥וֹר אַחֲר֗וֹן
  מְֽ֭סַפְּרִים תְּהִלּ֣וֹת יְהֹוָ֑ה
    וֶעֱזוּז֥וֹ וְ֝נִפְלְאֹתָ֗יו אֲשֶׁ֣ר עָשָֽׂה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא נכחד מבניהם" - וגם אנו לא נכחד מבניהם של אבותינו מלהודיעם מה שספרו לנו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

===פסוק ד===


לא - והנה חייבים אנחנו שלא נכחד מה ששמעו מאבותינו לאשר הם מזרעם, עד שיהיו גם הם מספרים תהלות השם.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדור אחרון" - למען תספרו לדור אחרון את תהלות ה' וגו'

"מבניהם" - מבני אבותינו אשר לא בא להם הקבלה מהאבות  

מצודת ציון

"נכחד" - ענין מניעה כמו ולא כחד ממנו (שמואל א ג)

"ועזוזו" - מלשון עוז וחוזק

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא נכחד", הנה הבלי היונים וחדותיהם הם מכחידים אותם מבניהם, כי לא ימסרו אותם רק לזקניהם וכהניהם, אבל משלי התורה וספוריה "לא נכחד מבניהם עד דור אחרון", כי הם "מספרים תהלות ה' ועזוזו", ר"ל כי הבלי היונים יספרו דופי אליליהם ומעשים מגונים קנאה תאוה ואכזריות, אבל הם מספרים "תהלות ה'",
  • ב) הם מספרים חולשת אליליהם איך נפלו ולא קמו לפני כחות נשגבות מהם, אבל הם מספרים "עזוזו",
  • ג) הם מספרים נפלאות אשר לא עשו, כי המהבילים בדו הספורים מלבם, אבל משלי התורה יספרו "נפלאותיו אשר עשה" באמת:
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ד) "לא נכחד"שמבניהם של אבותינו הנזכרים, כמוני "לדור אחרון מספרים" ענייני התורה, אך הנה לא יספרו להוכיח ולקחת השומעים מוסר בל יקרם כאבותם רק לספר "תהלות ה' ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה" אך לא כמוני שאוכיח בדברים. ושמא תאמרו הלא העד העיד בנו ה' בתורה (עי' דברים לא) והיתה "השירה הזאת" לך לעד כו' ודי לנו זה לקבל תוכחת, הנה אשיבכם כי גם

<< · מ"ג תהלים · עח · ד · >>