<< · מ"ג תהלים · קג · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא כַחֲטָאֵינוּ עָשָׂה לָנוּ וְלֹא כַעֲו‍ֹנֹתֵינוּ גָּמַל עָלֵינוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹ֣א כַ֭חֲטָאֵינוּ עָ֣שָׂה לָ֑נוּ
  וְלֹ֥א כַ֝עֲוֺנֹתֵ֗ינוּ גָּמַ֥ל עָלֵֽינוּ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לא - שתף דוד עמו אחרים, כי עם הכל יעשה חסד. והנה כעוונותינו, כנגד הסולח לכל עוניכי.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גמל" - ענין תשלום שכר 

מצודת דוד

"לא כחטאינו" - אף גמול העונש לא יעשה בערך החטא

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא", יש הבדל בין החטא ובין העון, שהחטא הוא מצד השוגג או ע"י התאוה והעון הוא ע"י עוות השכל שכופר במצוה או במצוה עליה, ויש הבדל בין עשה ובין גמל, שהגמול הוא לפי התפעליות אהבה או איבה, והנה על החטא לא שייך התפעליות שנאה ואיבה, כי הי' כמוכרח ע"י התאוה או השגגה, ועז"א "שלא עשה לנו כחטאינו" שלא העניש כפי החטא, ומוסיף שגם על העון שהיא במזיד, שע"ז שייך גמול, שיגמלהו כפי שנאתו עפ"י שעשה להכעיס ובשאט נפש, בכ"ז "לא כעונותינו גמל עלינו", ובזה מפרש מדת ארך אפים שהזכיר בפסוק ח':

ביאור המילות

"כחטאינו, כעונותינו". הבדלם מבואר בכ"מ.

"עשה, גמל". כ"מ שנאמר גמול נקשר עמו הפעליות אהבה או איבה, עי' למעלה י"ח כ"א:
 

<< · מ"ג תהלים · קג · י · >>