מ"ג תהלים קלט טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא נִכְחַד עָצְמִי מִמֶּךָּ אֲשֶׁר עֻשֵּׂיתִי בַסֵּתֶר רֻקַּמְתִּי בְּתַחְתִּיּוֹת אָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹֽא־נִכְחַ֥ד עׇצְמִ֗י מִ֫מֶּ֥ךָּ
  אֲשֶׁר־עֻשֵּׂ֥יתִי בַסֵּ֑תֶר
    רֻ֝קַּ֗מְתִּי בְּֽתַחְתִּיּ֥וֹת אָֽרֶץ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשיתי בסתר" - בתשמיש

"בתחתיות ארץ" - במדור התחתון שבמעי אמי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא נכחד עצמי ממך" - לא נעלם ממך עצמות גופי ותכונתי בעוד אשר נעשיתי בסתר בבית הרחם ונרקמתי בתחתיות הארץ ר"ל במקום השפל במדור התחתון שבמעי אמי

מצודת ציון

"לא נכחד" - לא נעלם כמו לא נכחד מאדוני (שם מז)

"עצמי" - ענין עצמות הדבר ותכונתו כמו הגישו עצמותיכם (ישעיהו מא)

"עשיתי" - מלשון עשיה

"רוקמתי" - דימה יצירת הולד בבשר וגידים למעשה הרקמה שנעשה על פנים רבים ומהלכים מסתבכים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(טו)" לא נכחד עצמי ממך", והנה עצמותי א"א לכחדו ממך, א"א להכחיש שלא יוצר אחד עשה שני מיני המלאכות, הגם שהם מתחלפים זה מזה לא יוכל איש לכחד ולומר שנעשו ע"י שני פועלים מתחלפים, כי אשר עשיתי בסתר רוקמתי בתחתיות ארץ, המלאכות האלה אשר נעשו בי בסתר, היינו בחלק הנפש הרוחנית שנאצלה מסתר עליון, המלאכות האלה בעצמם רוקמתי בחלק הגוף שהוא נרקם בתחתיות ארץ, כי הגוף הוא לבוש אל הנפש ונמדד כמדתה, שכל עניינים הנפשיים המתחקים בכחותיה פנימה, הם מתחקים ג"כ על הגוף, כאלו האחד דפוס לחברו, זה ציור לזה, בשגם למ"ש האלהיים שבנפש יש רמ"ח איברים רוחנים ושס"ה גידים רוחנים, ר"ל כחות מתיחסות אל איברי וגידי הגוף וכחותיה המלביש אותה, כי הלבוש עשוי ומתוקן כמדת המתלבש, וזה לאות כי אתה הפועל כולם יחד:


ביאור המילות

"עשיתי בסתר". על עשיית הנשמה.

"רקמתי". על ריקום הזרע שממנו נוצר הגוף: