מ"ג תהלים קלד ג

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יברכך יהוה מציון עשה שמים וארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְבָרֶכְךָ יְהוָה מִצִּיּוֹן עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְבָרֶכְךָ֣ יְ֭הֹוָה מִצִּיּ֑וֹן
  עֹ֝שֵׂ֗ה שָׁמַ֥יִם וָאָֽרֶץ׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יברכך", מפרש במה תברכו את ה', היינו שתתנו לו כח ועז שיוכל לברכך, שזה תלוי במעשיך, ואתה תברכהו תמלא אותו ברכה שיוכל להשפיעו אליך בענין "שיברכך ה' מציון", שברכתך לא תהיה ע"י המערכת וסדרי תהלוכות השמים "רק מציון", עפ"י האדים הדקים ורסיסי טל העולה ממטה ממעשי ציון ועבודתם, "מאת עושה שמים וארץ", שהיא הברכה הבלתי נמשך מן השמים אל הארץ, רק מאת ה' למעלה אשר הוא העושה שניהם ומשפיע עליהם ברכה השגחיית נסיית:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מציון" - ר"ל אם תברכו את ה' אזי גם הוא יברך אתכם מציון כי משם נשפעים כל הברכות והטובות כי הוא מקום השראת השכינה

"יברכך וגו'" - סרס המקרא יברכך ה' עושה וגו'