מ"ג תהלים ב י


<< · מ"ג תהלים · ב · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעַתָּה מְלָכִים הַשְׂכִּילוּ הִוָּסְרוּ שֹׁפְטֵי אָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְ֭עַתָּה מְלָכִ֣ים הַשְׂכִּ֑ילוּ
  הִ֝וָּסְר֗וּ שֹׁ֣פְטֵי אָֽרֶץ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה מלכים השכילו" - נביאי ישראל אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור מרעתם שהקב"ה פושט יד לרשעים ולצדיקים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה מלכים" — הם מלכי ארץ והשכילו הפך על ה' והוסרו הפך מוסרותימו. ושפטי ארץ הם רוזנים.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ועתה מלכים.

אמר להם דוד למלכים אשר באו להלחם עמו: מלכים! השכילו ודעו כי אין בכם יכלת לבטל מעשה האל, והוא צוה עלי להיות מלך; ואיך נועדתם על יי'? השכילו ותנו לב כי לא תוכלו לבטל מעשה יי'.


הוסרו שופטי ארץ: ואם הייתם עד עתה סכלים ובמחשבה רעה השכילו וקחו מוסר ואל תגבהו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוסרו" - מלשון מוסר 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל והוא מובטח מה' על כ"ז השכילו וקבלו מוסר ואל תדברו כזאת

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה", רצה לומר אחר שה' הרשה אותי על זה וכל ממלכות הארץ נתן בידי, ורק אם אשאל אכריתם ויאבדו, אם כן למה תמרדו ותמתינו עד עת שתאבדו, טוב שתשכילו עתה.

"השכילו הוסרו" רצה לומר "השכילו", זאת מצד הערת השכל, וקבלו זאת מאהבה. או על כל פנים "הוסרו", מצד המוסר ויראת העונש העתיד לבא אליכם, ומצד זה.

 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ועתה, הנה ארז"ל על פסוק (שיר השירים ב ז): "אם תעירו ואם תעוררו וכו'": שהשביע הוא ית' את המלכיות שלא יכבידו עול על ישראל בגלות. ובזה יאמר פה כמדבר אליהם. "ועתה" - שלא הנחתי את דוד שיכלה את האומות למען תשעבדו את ישראל, "מלכים השכילו" - בל תצאו מהשורה, "הִוָסְרוּ שופטי ארץ" - מלגזור עליהם גזירות רעות, הוסרו בצרת ישראל פן תלקו כהם כמותם:

<< · מ"ג תהלים · ב · י · >>