מ"ג תהלים ב י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעַתָּה מְלָכִים הַשְׂכִּילוּ הִוָּסְרוּ שֹׁפְטֵי אָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְ֭עַתָּה מְלָכִ֣ים הַשְׂכִּ֑ילוּ
  הִ֝וָּסְר֗וּ שֹׁ֣פְטֵי אָֽרֶץ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה מלכים השכילו" - נביאי ישראל אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור מרעתם שהקב"ה פושט יד לרשעים ולצדיקים

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה מלכים השכילו" - נביאי ישראל אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור מרעתם שהקב"ה פושט יד לרשעים ולצדיקים

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה מלכים" — הם מלכי ארץ והשכילו הפך על ה' והוסרו הפך מוסרותימו. ושפטי ארץ הם רוזנים.

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה מלכים" — הם מלכי ארץ והשכילו הפך על ה' והוסרו הפך מוסרותימו. ושפטי ארץ הם רוזנים.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועתה" - הואיל והוא מובטח מה' על כ"ז השכילו וקבלו מוסר ואל תדברו כזאת

מצודת ציון

"הוסרו" - מלשון מוסר

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל והוא מובטח מה' על כ"ז השכילו וקבלו מוסר ואל תדברו כזאת

מצודת ציון

"הוסרו" - מלשון מוסר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ועתה", רצה לומר אחר שה' הרשה אותי על זה וכל ממלכות הארץ נתן בידי, ורק אם אשאל אכריתם ויאבדו, אם כן למה תמרדו ותמתינו עד עת שתאבדו, טוב שתשכילו עתה.

"השכילו הוסרו" רצה לומר השכילו זאת מצד הערת השכל וקבלו זאת מאהבה, או על כל פנים הוסרו מצד המוסר ויראת העונש העתיד לבא אליכם, ומצד זה.


 

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

ועתה, הנה ארז"ל על פסוק (שיר השירים ב ז): "אם תעירו ואם תעוררו וכו'": שהשביע הוא ית' את המלכיות שלא יכבידו עול על ישראל בגלות. ובזה יאמר פה כמדבר אליהם. "ועתה" - שלא הנחתי את דוד שיכלה את האומות למען תשעבדו את ישראל, "מלכים השכילו" - בל תצאו מהשורה, "הִוָסְרוּ שופטי ארץ" - מלגזור עליהם גזירות רעות, הוסרו בצרת ישראל פן תלקו כהם כמותם:

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

ועתה, הנה ארז"ל על פסוק (שיר השירים ב ז): "אם תעירו ואם תעוררו וכו'": שהשביע הוא ית' את המלכיות שלא יכבידו עול על ישראל בגלות. ובזה יאמר פה כמדבר אליהם. "ועתה" - שלא הנחתי את דוד שיכלה את האומות למען תשעבדו את ישראל, "מלכים השכילו" - בל תצאו מהשורה, "הִוָסְרוּ שופטי ארץ" - מלגזור עליהם גזירות רעות, הוסרו בצרת ישראל פן תלקו כהם כמותם:

<< · מ"ג תהלים · ב · י · >>