מ"ג תהלים קו א

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַלְלוּיָהּ הוֹדוּ לַיהוָה כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַ֥לְלוּ יָ֨הּ ׀
הוֹד֣וּ לַיהֹוָ֣ה כִּי־ט֑וֹב
  כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הודו לה'", המזמור הזה נמשך אל מזמור שלמעלה, שהזכיר איך שמר ה' את הברית והוציאם ממצרים ונתן להם את הארץ, ודלג יתר הנסים שעשה להם אחר יציאת מצרים כמו קריעת ים סוף ובקיעת הירדן ודומיהם, עז"א כי הם צריכים להודות לה', כי החסד שהתחיל לעשות עמהם עשה גם אחר שחטאו, כמ"ש בפסוק מ"ה ויזכר להם בריתו וינחם כרוב חסדיו, וה' טוב לעמו וחסדו לעולם, רק הם לא הכירו חסדיו ומרו והקציפו בכל דור ודור, כענין כי לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי טוב" - כי הוא טוב ומאתו לא תצא רעה כי עד עולם עושה חסד