<< · מ"ג תהלים · כה · יד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
סוֹד יְהוָה לִירֵאָיו וּבְרִיתוֹ לְהוֹדִיעָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ס֣וֹד יְ֭הֹוָה לִירֵאָ֑יו
  וּ֝בְרִית֗וֹ לְהוֹדִיעָֽם׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

סוד - סודות האלהים לא יתגלו כי אם ליראיו ואף כי אחרי שתלין נפשו ואמר ליראיו, כאשר החל ירא ה'.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

סוד יהוה ליריו סוד יי' לא יגלה כי אם ליראיו; כי המתעסקים בחכמה אם לא יהיו יראי האל ושלמים במצותיו לא יגלה להם סוד האל.


ובריתו להודיעם: להודיעם בריתו שגלה להם סודו.

והברית היא שכורת עם הנשמה להשכילה ולאספה אל כבודו בהפרדה מהגוף.

וכן קראה ברית באמרו למשה רבינו, עליו השלום (שמות לד י): הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה פלאת.

והברית היא שחננו אור השכל ודבקה נפשו בעליונים.

ואמר לו: נגד כל עמך, לומר: זה שעשיתי עמך הוא אות רוחני שלא יכיר אדם בו זולתך, אבל אות אחר גשמי אעשה עמך נגד כל עמך והוא קרינת אור פניו.

ומהאות הגשמי יכירו וידעו כי אות רוחני חוננתיך.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובריתו" - התורה הנתונה בברית יגלה להם להודיעם

"ליראיו" - מגלה ליראיו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סוד", מפרש נגד מ"ש נפשו בטוב תלין אומר שענין זה של נצחיית הנפש ועדונה לעוה"ב הוא "סוד ה' ליראיו", שהם יודעים סוד הנפש וענינה ושיפה קורת רוח אחת בעוה"ב מכל חיי העוה"ז, ונגד מ"ש וזרעו יירש ארץ, מפרש "ובריתו להודיעם" שע"ז יודיע ה' ליראיו בריתו, כמו שכרת ברית עם האבות שיירשו בניו את הארץ, ועם דוד שלא תופסק המלכות מזרעו:

 

<< · מ"ג תהלים · כה · יד · >>