מ"ג תהלים קכז ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר מִלֵּא אֶת אַשְׁפָּתוֹ מֵהֶם לֹא יֵבֹשׁוּ כִּי יְדַבְּרוּ אֶת אוֹיְבִים בַּשָּׁעַר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַשְׁרֵ֤י הַגֶּ֗בֶר
  אֲשֶׁ֤ר מִלֵּ֥א אֶת־אַשְׁפָּת֗וֹ מֵ֫הֶ֥ם
    לֹֽא־יֵבֹ֑שׁוּ
    כִּֽי־יְדַבְּר֖וּ אֶת־אוֹיְבִ֣ים בַּשָּֽׁעַר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו" - מאותם חצים אשפה תיק החיצים שקורין קויכרי"ן בלע"ז "לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער" - תלמידי חכמים שמנצחין זה את זה בהלכה ונראים כאויבים זה לזה (תוספות)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אשרי - אחר שדימה הבנים לחצים להלחם עם האויב, אמר: אשר מלא את אשפתו מהם - דרך משל.

לא יבושו - האב והבנים.

וטעם בשער – לעיני הכל והטעם להזכיר כי דאג דוד כאשר נאמר לו והוא לא יבנה הבית, בעבור שינקמו אויביו וישמחו וכאשר הגיד לו נתן, כי בנו היוצא מחלציו יבנה הבית סרה כל דאגתו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יבושו" - לא יבואו לידי בושה כאשר ידברו במקום מושב החכמים כי יתחכמו לדבר בהשכל ובדעת

"את אויבים" - ר"ל עם אותם החולקים עמהם בדבר חכמת התורה הנראים כאילו היו אויבים להם לפי המחלוקת

"אשר מלא וגו'" - ר"ל אשר הרבה בנים כאלה לפי שהמשילם לחצים אמר בהם לשון הנופל בחצים שהדרך למלאותם בתוך הנרתק  

מצודת ציון

"אשפתו" - הוא הנרתק אשר ישימו בו את החיצים וכן אשפתו כקבר פתוח (ירמיהו ה)

"בשער" - דרך החכמים והשופטים לשבת בשער וכן נאמר שלום שפטו בשעריכם (זכריה ח)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי הגבר אשר מלא אשפתו מן" החצים האלה, כי מה יועילו החצים הממלאים את האשפה אם לא יוכל לשלחם למטרה, כן מה יועילו הבנים אשר לא לה' המה:

"לא יבושו", כחצים ביד גבור שלא יבושו, כי לא יחטיאו מן המטרה "וידברו" ויהרגו "את אויבים בשער", כן לא יבוש מבניו אלה כי ינצחו את אויבי הנפש, יגברו על יצרם ויעשו חיל:

ביאור המילות

"ידברו". לשון דבר, יהרגו אותם במלחמה כמו משיבי מלחמה שערה: