<< · מ"ג תהלים · קי · ו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָדִין בַּגּוֹיִם מָלֵא גְוִיּוֹת מָחַץ רֹאשׁ עַל אֶרֶץ רַבָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָדִ֣ין בַּ֭גּוֹיִם מָלֵ֣א גְוִיּ֑וֹת
  מָ֥חַץ רֹ֗֝אשׁ עַל־אֶ֥רֶץ רַבָּֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלא גויות" - אסיפת פגרים מלא לשון אסיפה כמו קראו אחריך מלא (ירמיהו יב, ו) אשר יקרא עליו מלא רועים (ישעיהו לא, ד) והיכן דן מלא גויות את מצרים על שפת הים (שמות, טו) "מחץ ראש על ארץ רבה" - זו היא דוגמת נבואת (חבקוק, ג) מחצת ראש מבית רשע ראש פרעה שהיה ראש ושר על ארץ גדולה וחשובה על כל הארצות כמו שנאמר (תהלים, קה) מושל עמים ויפתחהו שהיו כל האומות תחת ממשלת מצרים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ידין - תחסר מלת אשר כמו עם לבבכם שלם וכן הוא: ידין בגוים - אשר הוא מלא גויות, שיש לו צבא רב הוא יעשה דין בגוים.

על ארץ רבה - שאיננה נקראת אי והיא ארץ ישראל ומדי ופרס.

ורבי משה אמר: כי הטעם רבת בני עמון.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גויות" - גופות בני אדם כמו ושבט לגו כסילים (משלי כו)

"רבה" - גדולה 

מצודת דוד

"מחץ ראש" - הוא הכה ראש כ"א על ארץ הכאה רבה עד לא יוסיף לקום

"ידין בגוים" - ה' הוא עשה דין ומשפט בהגוים ההם עד שמקום המלחמה היה מלא גויות מפגרים מתים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידין בגוים מלא גויות", ה' ידין בגוים של בני עמון לפוצץ הגויות להעבירם בחריצי הברזל, "מחץ ראש", אחר שכבר מחץ הראש "על ארץ רבה", ר"ל עיר המלוכה שהיא ראש המדינה והמלך שהוא ראש העם כבר נמחץ, ויאמר במליצה אחר שכבר נמחץ הראש נשארו הגויות בלא ראש, ר"ל העם בלא מלך, וידין את העיר שהיא מלא גויות גופים בלא ראשים:

ביאור המילות

"מלא". ענין כריתה, כמו בלא יומו תמלא, התמלא בשכות עורו, לכרות הגויות, ויל"פ העיר שהיא מלאה גויות:
 

<< · מ"ג תהלים · קי · ו · >>