מ"ג תהלים קג יז

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וחסד יהוה מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְחֶסֶד יְהוָה מֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם עַל יְרֵאָיו וְצִדְקָתוֹ לִבְנֵי בָנִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְחֶ֤סֶד יְהֹוָ֨ה ׀ מֵעוֹלָ֣ם וְעַד־ע֭וֹלָם
  עַל־יְרֵאָ֑יו
    וְ֝צִדְקָת֗וֹ לִבְנֵ֥י בָנִֽים׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וחסד", אולם לעומת זה יעשה ה' חסד עם הנפש, אם נגד מ"ש שהגוף מת ואינו מאריך ימים, הנפש תשאר בהשארותה קיימת לנצח, עד "שחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו", שאחר שיסתלק מן העולם הזה תלוהו חסד ה' אל עולם השני שהוא עולם הנצחי, ששם יחיה בנעימות נצח, וגם "צדקתו" שמור בעוה"ז "לבני בנים", וזה לאלה "השומרים בריתו וזוכרי פקודיו". שכן ישמור להם ה' הברית והחסד:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וצדקתו" - צדקת ה' על יראיו שמורה היא לבני בנים ולא יבוטל א"כ החסד לא בעוה"ז ולא בעוה"ב

"וחסד" - כאומר לא כן הוא כי חסד ה' הוא על יראיו מהעולם הזה עד עולם הנשמות ושמורה לו החסד על העולם ההוא

<< · מ"ג תהלים · קג · יז · >>