מ"ג תהלים סד ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יַחְפְּשׂוּ עוֹלֹת תַּמְנוּ חֵפֶשׂ מְחֻפָּשׂ וְקֶרֶב אִישׁ וְלֵב עָמֹק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יַ֥חְפְּֽשׂוּ עוֹלֹ֗ת
  תַּ֭מְנוּ חֵ֣פֶשׂ מְחֻפָּ֑שׂ
    וְקֶ֥רֶב אִ֗֝ישׁ וְלֵ֣ב עָמֹֽק׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחפשו עולות" - מבקשים עלילות כמו שנאמר (שם) הוו בעין עילה השכחה לדנייאל

"טמנו" - בלבם ולא גילו דעתם את חפש העלילה המחופש על ידם וקרב מחשבותם עומק לבם

"וקרב איש" - איש מהם כל אחד ואחד טמן מחשבתו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יחפשו" על דוד "עולות", מחפשים להראות שעשה עול כדי להצדיק מעשיהם, שרוצים להצטדק שדוד חייב מיתה, ואחר כי "תמנו חפש מחופש", שכבר חפשו בכל מקום מחופש, היינו כל מקום שאפשר לחפש שם ולא מצאו עול בגלוי על דוד, (יחפשו עולות) "בקרב איש ובלב עמוק", יחפשו עליו עולה בקרב לבו ובמצפוניו שאומרים כי מצפוניו רעים:


ביאור המילות

"עולת". כמו עולות.

"תמנו". הנו"ן תחת אות הכפל תממו עמ"ש (ישעיה כ"ג):

"מחפש". המקום הראוי לחפש שם, ומלת ייחפשו נמשך גם לבסוף יחפשו קרב איש:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יחפשו" - היו מחפשים למצוא עלילה להמיתו וכאשר תמו את החיפוש שהיו מחפשים ומצאו העצה היה כל אחד מסתירה בקרבו בעומק הלב לבל ירגיש מי

מצודת ציון

"עולות" - עלילות

"תמנו" - כמו תממו וכן חסדי ה' כי לא תמנו (איכה ג)והוא מלשון תם והשלמה

<< · מ"ג תהלים · סד · ז · >>