<< · מ"ג תהלים · יח · מח · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָאֵל הַנּוֹתֵן נְקָמוֹת לִי וַיַּדְבֵּר עַמִּים תַּחְתָּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָאֵ֗ל הַנּוֹתֵ֣ן נְקָמ֣וֹת לִ֑י
  וַיַּדְבֵּ֖ר עַמִּ֣ים תַּחְתָּֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנותן נקמות לי" - נותן בי כח להנקם מאויבי

"וידבר" - ויהרוג לשון דבר ל"א כמו וינהג דמתרגם ודבר וכן חברו מנחם וגם כן חבר ידבר עמים תחתינו (לקמן מ"ז)

"תחתי" - במקומי וחלופי כעניין שנאמר ואתן אדם תחתיך (ישעיהו מ"ג) נתתי כפרך מצרים (שם)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וידבר - כמו: כעדר בתוך הדברו.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

האל הנותן נקמות לי הנקמות שאני נוקם מאיבי הוא נותן אותם לי, כלומר נותן לי הכח.

וידבר עמים תחתי: מתרגמינן וינהג (שמות ג א): ודבר. מנהג העמים ממקומם אלי ונותנם תחתי. או הוא מן ותדבר את כל זרע הממלכה (דברי הימים ב כב י) שהוא ענין דבר.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וידבר" - מלשון דבר ומגפה וכן תדבר את כל זרע המלוכה (ד"ה ב כ"ב) 

מצודת דוד

"הנותן" - הנוקם נקמתי מיד האויב

"וידבר" - מכה לעובדי כוכבים ומזלות בדבר תחת נפשי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האל הנותן נקמות לי", שעוד ראה נקמות באויביו "וידבר עמים תחתי" שיהיו תחת ממשלתו, ונגד ברוך צורי, אמר.

ביאור המילות

"וידבר". כמו ותדבר את כל זרע הממלכה (ד"ה ב' כ"ב):
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(מח) הא - ל הנותן נקמות לי כו'. האם תאמר נא אלקי באיזה זכות תבקש למהר את הקץ, והלא כמה אויבים יש לך בישראל, והיא שנאת חנם, וגם קמים עליך להורגך שאול ושריו, וגם תראה חמס וריב בעיר כדואג ודומה לו, כי עליך יחשבו רעה לחמוס ולהצר, ובאיזה זכות תמהר את הקץ. הנה אין זה עיכוב, כי אין זה רק על בלתי ראותם גדולתי, אך בראות שאתה הא - ל הנותן נקמות העתידות לי וידבר עמים תחתי, אז (מט) מפלטי מאויבי אף מן קמי הם שאול ושריו תרוממני. ועל ידי כן גם מאיש חמס תצילני, כי בראות כן ישוב מן החמס ויתוקן הכל:

<< · מ"ג תהלים · יח · מח · >>