מ"ג תהלים לב ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חַטָּאתִי אוֹדִיעֲךָ וַעֲו‍ֹנִי לֹא כִסִּיתִי אָמַרְתִּי אוֹדֶה עֲלֵי פְשָׁעַי לַיהוָה וְאַתָּה נָשָׂאתָ עֲו‍ֹן חַטָּאתִי סֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
חַטָּאתִ֨י אוֹדִ֪יעֲךָ֡ וַעֲ֘וֺנִ֤י לֹֽא־כִסִּ֗יתִי
  אָמַ֗רְתִּי אוֹדֶ֤ה עֲלֵ֣י פְ֭שָׁעַי לַיהֹוָ֑ה
    וְאַתָּ֨ה נָ֘שָׂ֤אתָ עֲוֺ֖ן חַטָּאתִ֣י סֶֽלָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חטאתי אודיעך" - תמיד ולשון הווה הוא כי אמרתי טוב שאודה עלי פשעי לה' ועתה כשהודיתי ואמרתי לנתן הנביא חטאתי (שמואל ב י"ב) נשאת עון חטאתי כענין שנאמר (שם) גם ה' העביר חטאתך וגו'

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


חטאתי - כנגד כסוי חטאה.

ועוני - כנגד לא יחשב ה' לו עון ופשע, כנגד נשוי פשע.

וטעם אודה – להתודות.

וטעם נשאת – ברוח הקודש, או שנשא עד היום עונו.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חטאתי" - לזאת אודיע חטאתי ולא אכחש בה כי אמרתי כשאודה עלי פשעי ואתחרט אז תמחול עליהם לעולם כי לא יזכרו עוד

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"חטאתי", (מציין הצום והוידוי), אומר אמנם אחרי שהסכמתי "להודיעך חטאתי" ולהתודות, "ועוני לא כסיתי", אז נושעתי מהצרה, כי תיכף כאשר "אמרתי אודה עלי פשעי לה'", אז "אתה נשאת עון חטאתי" וירד הגשם, הרי שהוידוי מועיל ומשיב חמה, "סלה" סיום הענין:


 

<< · מ"ג תהלים · לב · ה · >>