מ"ג תהלים קיט כ

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גָּרְסָה נַפְשִׁי לְתַאֲבָה אֶל מִשְׁפָּטֶיךָ בְכָל עֵת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גָּרְסָ֣ה נַפְשִׁ֣י לְתַאֲבָ֑ה
  אֶֽל־מִשְׁפָּטֶ֥יךָ בְכׇל־עֵֽת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גרסה" - משתברת נפשי מחמת תאוה כמו (ויקרא ב) גרש כרמל ומנחם חבר לתאבה עם מתאב אנכי את גאון יעקב (עמוס ו) ושניהם לשון שבר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"גרסה נפשי", הוא ציוי ובקשה שיסיר ה' מעל נפשו את קליפתה החיצונה, שהוא החומר הסוכך עליה והיא טרודה בעניניו, ועי"כ לא תאבה אל משפטי ה' והוא בין המשפטים שבין אדם לחברו שבאים להסיר העול והחמס, וע"י החומר מתאוה האדם לממון למלאות צרכיו ולא יאהב לשמור משפט וצדק ולהרחיק העול בעניני ממונות, ובין משפטי ה' וענשו, שכבר אמר שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפועלי און, אולם ע"י שנפשו מעוטפת במסך החומר הסוכך עליה לא תאבה אל משפטי ה' והנהגתו, שרק צדיקים ישמחו במשפטיו, וע"י שתגרוס ותקלוף נפשי מקליפת החומר אשר עליה, "תאבה אל משפטיך בכל עת", גם בעת תעניש את הרשעים כי היא בצדקתה לא יגיע אליה רע:

""

  • (מצות)


ביאור המילות

"גרסה". הוא ציוי ובקשה, והוא מענין גרש כרמל, שקולף הקליפה החיצונית:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"גרסה" - נפשי נשברה מרוב תאותה בכל עת אל משפטיך

מצודת ציון

"גרסה" - ענין שבירה כמו ויגרס בחצץ שני (איכה ג)

"לתאבה" - כמו לתאוה

<< · מ"ג תהלים · קיט · כ · >>